19 mln dla LGD

aktualizacja: 2016-05-18 09:11:33     nr wiadomości: 28439     przeczytano: 5438     Ilość komentarzy komentarze: 2

17 maja 2016 r. w sali Opery i Filharmonii Podlaskiej Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Stanisław Szleter podpisał umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Podpisanie umowy pozwoli realizować założone cele strategii, które przedstawiają się następująco:

- wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD,
- kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD,
- poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju to ponad 19 000 000 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowy z przedstawicielami 12 Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej w sumie na kwotę 71, 6 mln euro.


Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Bargłów Kościelny, Miasto Grajewo, Grajewo, Jedwabne, Przytuły, Rajgród, Radziłów, Szczuczyn, Wąsosz

 

___________
- Jesteśmy jednym z dwóch województw w Polsce, które postawiły na rozwój lokalny kierowany przez społeczność i dysponujemy wielofunduszowym wsparciem dla lokalnych grup działania. Dziś jest dzień szczególny, gdy możemy sfinalizować prace, które trwały od wielu lat. Przyjęliśmy 13 strategii. Gratuluję wszystkim lokalnym grupom działania, których strategie zostały przyjęte i życzę, by te fundusze zostały jak najlepiej wykorzystane – powiedział na początku spotkania Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Strategie przez kilka miesięcy oceniała specjalna komisja powołana przez zarząd województwa , a 27 kwietnia zarząd zatwierdził 13 strategii.  Po podpisaniu umów każda z LGD może ogłaszać konkursy na swoim terenie. Do rozdysponowania jest ponad 74 mln euro z czterech funduszy: z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 25 326 250 euro; z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – 21 000 000 euro i z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – 25 359 500 euro i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) - 3 000 000 euro.

- Prezydenci różnych miast chwalą się, że mają budżety obywatelskie, a my jako samorząd województwa mamy coś takiego jak budżet województwa, dysponujący kwotą ponad 70 mln euro i fantastycznego partnera w postaci Lokalnych Grup Działania. Pieniędzy z tego budżetu nie dostanie nikt, kto nie ma akceptacji społecznej do swoich przedsięwzięć. Popisanie dziś umów oznacza, że LGD-y w końcu ruszają do akcji. Skorzystajmy z tych milionów na rzecz naszego województwa  – dodał wicemarszałek Maciej Żywno, który był przewodniczącym komisji oceniającej strategie.

- Na naszej mapie województwa nie ma gminy, do której nie popłyną środki z tego funduszu, nie ma białych plam. Lokalne grupy działania obejmują swoim zasięgiem wszystkie gminy i to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że będzie dużo pomysłów na rozwój regionu i nie pozostaną środki niewykorzystane. LGD-y już są w blokach startowych, a dzisiejsze podpisanie umów jest tym sygnałem do startu – uzupełnił członek zarządu Stefan Krajewski.
(za: wrotapodlasia.pl)

 

Może Grajewskie władze coś na ten temat się wypowiedzą? Dokładnie co w tej umowie może być dla nas szansą co już w tym kierunku robione? Są już jakieś konkursy w których nasza gmina/miasto coś działa?
Napisał: Kolo dodano: 2016-05-19 08:23:32

Wszędzie się coś dzieje a w naszym pięknym Rajgrodzie NIC, zupełnie nic !
Napisał: Melicjant dodano: 2016-05-20 10:00:49

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.