Budowa kanalizacji sanitarnej

aktualizacja: 2017-06-02 22:36:26     nr wiadomości: 32042     przeczytano: 2451     Ilość komentarzy komentarze: 0

Realizacja inwestycji polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie, obejmującej swym zakresem: a) wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm typu ciężkiego „N” na odcinku od studni nr S-21 do przepompowni P2 (8 studni), od przepompowni P2 do studni nr S-24 (5 studni) oraz od studni nr S-71 do istniejącej studni nr K (3 studnie), b) wykonanie rurociągu tłocznego z rur PE, PEHD Ø 110 mm na odcinku od przepompowni P2 do studni nr S-71, c) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działki z rur PVC Ø 160 mm typu ciężkiego „N” d) dostawę i montaż przepompowni P2 zgodnie z warunkami nr L.dz.43/12 z dnia 06.03.2012 r. wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie – załącznik nr 8. 

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.