Budowa kanalizacji deszczowej

aktualizacja: 2017-06-07 00:34:15     nr wiadomości: 32081     przeczytano: 2583     Ilość komentarzy komentarze: 0

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka
Tel. 86 273 0 800

Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót:

1) roboty drogowe w ul. Popiełuszki polegające na: a) robotach rozbiórkowych (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, nawierzchnia z płyt drogowych gr.15cm, nawierzchnia z mas bitumicznych) b) budowie nawierzchni drogowej: - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - podsypka piaskowa gr. 15 cm, - odnowienie istniejącego oznakowania poziomego, c) budowie parkingów, chodników i zjazdów: - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - budowa chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - budowa chodników i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm - budowa zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,

2) roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki polegające na: a) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 600 mm,

b) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 400 mm,

c) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 300 mm,

d) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 250 mm,

e) budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o śr. 200 mm,

f) budowie przykanalików o śr. 160 mm i studzienek ściekowych o śr. 500 mm z osadnikiem,

g) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm,

h) budowie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm,

i) demontaż istniejących studni kanalizacyjnych,

j) wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących studniach kanalizacji deszczowej,
"Numer referencyjny:
RI.7013.12.2017

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.