Miasto Grajewo

aktualizacja: 2018-10-09 20:39:32     nr wiadomości: 37378     przeczytano: 10915     Ilość komentarzy komentarze: 0

Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku "

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zapewnienie nadzoru inżynieryjnego nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego.
Przedmiot zamówienia: Realizacja inwestycji polega na wykonaniu poszczególnych części zamówienia:
1)Część I - Zagospodarowanie Parku Solidarności w Grajewie, które obejmuje swym zakresem n/w elementy:
a)prace związane z urządzeniem zieleni, w tym:
remont i regulacja linii brzegowej istniejących stawów (oczyszczenie oraz odmulenie) z obsadzeniem roślinnością wodną i szuwarami 
budowa pływającej wyspy wraz z drewnianym domkiem dla ptaków nadwodnych, dostawa domków dla owadów, domków dla kotów, kaczkomatu (automatu sprzedażowego z karmą dla dzikich kaczek)
usunięcie drzew, samosiewów i przerośniętych krzewów,
umocnienie skarpy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem poprzez obsadzenie oraz prace arborystyczne (w tym wzmocnienie skarpy poprzez zastosowanie GEOKRATY),
założenie zieleni – drzewa, krzewy, łąki naturalistyczne, łąki kwietne, klomby kwiatowe, trawniki pielęgnowane
b)roboty drogowe, w tym: 
rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
budowa nawierzchni głównej alei parku (A) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm oraz placów wejściowych do parku (1) z kostki betonowej szlachetnej gr. 6 cm
budowa nawierzchni: ścieżki spacerowej (B) z kostki brukowej betonowej z powierzchnią płukaną, bez fazy koloru szarego gr. 6 cm
ścieżki rowerowo-rolkowej (C) z kostki brukowej betonowej, gładkiej bez fazy koloru grafitowego gr. 6 cm 
ścieżki spacerowej rekreacyjnej (D) o nawierzchni żwirowo-gliniasto-cementowej gr. 5 cm wraz z budową 3 szt. mostków murowanych
c)roboty wodno-kanalizacyjne, w tym: 
rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej 
budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku
budowa systemu rur drenarskich drenaż
remont śluzy nr 1
budowa przepustów betonowych pod alejki parkowe
d)roboty elektryczne, w tym:
doprowadzenie instalacji elektrycznej do toalety samoczyszczącej zlokalizowanej w południowej części parku
montaż słupów oświetleniowych, aluminiowych
montaż opraw parkowych LED 
montaż opraw najazdowych o regulowanym kącie świecenia.
budowa systemu monitoringu poprzez rozmieszczenie 9 szt. kamer na słupach oświetleniowych wskazanych lamp parkowych na terenie parku
e)dostawa i montaż małej architektury: ławki parkowe (szt. 32), kosze na śmieci (szt. 32), psi pakiet, stojaki rowerowe (szt. 3)
2)Część II - Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Ekologicznej w Grajewie, które obejmuje swym zakresem n/w elementy:
a)urządzenie zieleni wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, w tym:
roboty przygotowawcze (wyrównanie terenu) 
usuniecie warstwy humusu
umocnienie skarpy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem
założenie zieleni – wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawników
b)roboty drogowe, w tym:
budowa nawierzchni: ścieżek pieszych z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej gr. 6 cm
ścieżki rowerowo-pieszej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 
pod siłownię plenerową z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
c)dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, betonowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz tablica informacyjna.
3)Część III - Zagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II w Grajewie, które obejmuje swym zakresem n/w elementy:
a)urządzenie zieleni wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, w tym:
roboty przygotowawcze (rozbiórki istniejących elementów fundamentów ogrodzenia)
wycinka i karczowanie krzaków, samosiewów,
usunięcie warstwy humusu,
założenie zieleni – wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawników
b)roboty drogowe, w tym:
budowa nawierzchni: ścieżek pieszych z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej gr. 6 cm,
placu rekreacyjnego z płyt betonowych 50x50 cm gr. 7 cm,
pod siłownię plenerową z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
c)dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, betonowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz tablica informacyjna.
Więcej szczegółów w Formularzu zapytania ofertowego.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego nr projektu PIOS.02.05.00-00-0122/16-00, zgodnie z otrzymanym projektem budowlanym.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.