Sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2018-12-05 19:59:57     nr wiadomości: 37922     przeczytano: 605     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uprzejmie zapraszam na III sesję Rady Powiatu Grajewskiego, która odbędzie się w dniu 12. grudnia 2018 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grajewskiego,

  2. w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego,

  3. w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego,

  4. w sprawie powołania komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego,

  5. w sprawie powołania przewodniczącego komisji stałej Rady Powiatu Grajewskiego,

  6.   w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

  7. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Okręgowego w Łomży na uchwałę Rady Powiatu Grajewskiego Nr XLIII/227/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,

  8. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/274/18 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 24.07.2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2018 r. oraz zasad i priorytetów dofinansowania  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w Powiecie Grajewskim,

  9.  w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Grajewskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

  10.   w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,

  11. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2023.

 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.

 8. Zamknięcie sesji.   

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.