VI sesja Rady Gminy

aktualizacja: 2019-05-22 12:00:30     nr wiadomości: 39274     przeczytano: 4391     Ilość komentarzy komentarze: 2
24 maja /piątek/ na godzinę 12⁰⁰
VI sesja Rady Gminy Grajewo odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz  przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.                 

5. Informacja na temat przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Grajewo na kadencję 2019-2024.

6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Grajewo w 2018 roku – zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie w oparciu o informacje:

    a/ Prokuratora Rejonowego w Grajewie,

    b/ Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,

    c/ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez gminę Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kacprowo i Ruda, gmina Grajewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy  społecznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na realizację  zadania inwestycyjnego pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 B na odcinku Wierzbowo - Boczki-Świdrowo”.

15. Sprawozdanie Wójta Gminy Grajewo z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Grajewo   z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

16. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w IV kwartale 2018 roku oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2019.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Tyle razy człowiek prosi by nie niszczyć drogi tym równaniem,sucho kurzy się i kamienie walą po samochodzie to zamiast wydać kasę na pół wywrotki żwiru i zasypać te trzy wgłębienia to orzą te drogę bo przepisy takie mają.
Napisał: mieszkanka Gminy dodano: 2019-06-01 17:24:22

Na następnej sesji dobrze byłoby żeby radni i sołtysi powiadomili mieszkańców aby nie trząchali obornika na drogi nie ważne czy to asfalt czy żwirówka.Bo co niektórzy nie dbają o to i jeszcze jedno ażeby nie wywozili psów i kotów jak jadą sianko robić. Ukarać takich i niech wpłacają do gminy na remont dróg.Żeby im tak ktoś gnoju pod schody narzucał albo kotów i psów dobrze by było? Nie czyń drugiemu co Ci nie miłe i będzie każdemu lepiej się żyło.
Napisał: Ewa dodano: 2019-06-12 14:37:51

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.