Elektrownia Słoneczna Kapice

aktualizacja: 2019-07-31 09:11:35     nr wiadomości: 39833     przeczytano: 11011     Ilość komentarzy komentarze: 0

Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0360/17-00 dotycząca projektu pn. Elektrownia Słoneczna w miejscowości Kapice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”
Przedmiot zamówienia: 1. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawiera załącznik pt: zapytanie ofertowe
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,858 MW.
Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zaproszeniem do składania ofert na wykonanie wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z kompleksową budową obiektów budowlanych służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne:
1) Konstrukcje wsporcze wolnostojących ogniw słonecznych
2) Dostawa oraz podłączenie wolnostojących ogniw słonecznych 
3) Przewody elektryczne wolnostojących ogniw słonecznych
4) Pomiary instalacji ogniw słonecznych
5) Przyłącze elektroenergetyczne – część napowietrzna SN
6) Przyłącze elektroenergetyczne – część kablowa SN
7) Element przyłącza elektroenergetycznego – kontenerowa stacja transformatorowa
8) Pomiary stacji kontenerowej
9) Wykonanie dróg dojazdowych i utwardzonych
10) Ogrodzenie terenu elektrowni słonecznej
11) Uporządkowanie terenu
12) Monitoring wizyjny, kontrola dostępu
13) Prace projektowe

 

 

Miejsce i sposób składania ofert: 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego tj.
Elektrownia Słoneczna Kapice Sp. z o.o. ul. Magazynowa 7, 19-203 Grajewo
Na kopercie należy nanieść adnotację „Oferta – Elektrownia Słoneczna w miejscowości Kapice”.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30-08-2019 r. do godz. 10:00.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.