Jubileusz Biblioteki w Rudzie

aktualizacja: 2019-09-12 10:17:01     nr wiadomości: 40173     przeczytano: 6102     Ilość komentarzy komentarze: 2

W dniu 10 września 2019 r. po raz czwarty w Gminnej Bibliotece w Rudzie odbyło się Narodowe Czytanie połączone z Jubileuszem 70-lecia istnienia biblioteki.

 
Historia Biblioteki w Rudzie

Początek założenia Biblioteki w Rudzie wiąże się z Uchwałą Rady Narodowej w Grajewie z 10 września 1949 r., która stanowiła, że w celu podniesienia poziomu kultury na terenie wiejskim uchwala się utworzenie Biblioteki w Rudzie. Organizacja Biblioteki zależała od zmian administracyjnych kraju. Była Biblioteką gminną, gromadzką, filią miejską, obecnie znowu gminną.

Biblioteka od pierwszych lat istnienia odgrywała istotną rolę w życiu kulturalnym wsi, obok oświaty zajmuje poczesne miejsce w procesie realizowania przez państwo różnorodnych funkcji wychowawczych. Biblioteka jest dla społeczności lokalnej podstawową instytucją kultury. W pierwszym okresie istnienia Biblioteka posiadała 500 woluminów i mieściła się w drewnianym baraku, a działalność ograniczała się od możliwie poprawnej techniki bibliotecznej, do udostępniania.

Czytelnikowi indywidualnemu poświęcało się jeszcze mało uwagi, poza tym brakowało książek. Pracownicy biblioteki zmieniający się, nie wyszkoleni odpowiednio, nie zawsze zdawali sobie sprawę z roli książki i biblioteki w środowisku. Rozwijaniu szerszej działalności nie sprzyjała również sytuacja lokalowa. Stopniowo jednak w życiu biblioteki zachodziły korzystne zmiany. Zmieniono lokal, dokupiono książek. Stało się jasne, że biblioteka nie może ograniczać się do mechanicznej obsługi czytelnika, ale że - zwłaszcza w odniesieniu do młodych czytelników - jest to placówka wychowawcza i kulturalno- oświatowa. Księgozbiór biblioteki wzbogacał się w nową literaturę, przystąpiono do opracowywania książek - katalogowania i klasyfikacji.

 W latach 50 liczył już 4 tyś. woluminów. Wzrastało też czytelnictwo, zwiększały się powoli zainteresowania czytelników, pracownicy podnosili kwalifikacje zawodowe. W bibliotece zaczęto propagować książkę i czytelnictwo przez hasła o książce, plakaty, wystawy i wystawki, prelekcje. Organizowano spotkania autorskie z wybitnymi pisarzami, konkursy dobrego czytania, zespoły czytelnicze, inscenizowano urywki utworów.

W latach 1972-75 lokal biblioteczny wyposażono w odpowiedni sprzęt - regały, gabloty wystawowe itp. Biblioteka oprócz książek zaczęła gromadzić także czasopisma kulturalno - społeczne, społeczno - polityczne, regionalne.

Historia biblioteki to również ludzie, ich wiedza, umiejętności i osobiste zaangażowanie, wspólny dorobek bibliotekarzy: Pani Stefanii Ladzińskiej, która była pierwszym kierownikiem Biblioteki w Rudzie, Pani Danuty Rybsztad, Pani Alicji Maciejak, Pani Krystyny Semborskiej i od 1971 r.do 2006 r. Pani Ewy Kondratowicz , od 2006 r. do 2007 r. Pani Aldony Płońskiej i od 13.07.2007 r. Pani Renaty Żebrowskiej.

Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o byłych dyrektorach, pracownikach i czytelnikach naszej biblioteki, którzy odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia, bo to oni przyczynili się do tworzenia biblioteki, jej historii, tradycji i wizerunku.

Jubileusz biblioteki, to także okazja do radości i nadziei na kolejne owocne lata. To czas podsumowań, refleksji nad dorobkiem instytucji, osiągnięciami i perspektywami dalszego rozwoju.

Dzisiejsza biblioteka to już nie tylko wypożyczanie książek, dostęp do wiedzy czy informacji, ale również spotkania czytelnicze, konkursy, komputerowe zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne.  W naszej bibliotece każdy znajdzie coś dla siebie. Jest ona miejscem spotkań dla osób w każdym wieku.  W 2018 r. biblioteka przeszła modernizację i została powiększona do 156,74 m2 z 64 m2.

Stan księgozbioru na dzień 2018 r. wyniósł 16 715 woluminy, a czytelników 308. W ubiegły roku i obecnie jesteśmy w programie Mała książka wielki człowiek, Dyskusyjny Klub Książki oraz uczestniczymy w projekcie Kodowanie w bibliotece.

 

ŚP Pani Ewa Kondratowicz była najwspanialszą bibliotekarką jaką w życiu poznałam. Dzięki niej narodziła się we mnie pasja do książek. Była wspaniałą ciepłą, inteligentną, kulturalną, elegancka osobą. Uwielbiałam przychodzić do tej biblioteki za jej czasów. Za szybko ją nam czytelnikom Pan Bóg odebrał. Biblioteka za jej czasów to była kraina magii i wiedzy, do której wszyscy chętnie wracali. Niestety atmosfera zmieniła się wraz z odejściem pani Ewy i ta wspaniała kraina zmieniła się w bezuczuciowy lokal z książkam. Przestałam tam uczęszczać bo następczynie nie należały do sympatycznych bibliotekarek. Pamięcią wracam do czasów Pani Ewy i jej zaczarowanego ogrodu pełnego wspaniałych książek, gdy w każdej przerwie między lekcjami, biegłam do biblioteki po książkę, którą pochłaniałam w oka mgnieniu. Zawdzięczam ŚP Pani Ewie najwspanialsze chwilę mojego życia.
Napisał: NLka dodano: 2019-09-13 09:02:06

Pani Ewa też zaraziła mnie czytaniem ale Renata moja prawie rówieśniczka podtrzymywała to i podziwiam ją bo ma o wiele więcej obowiązków.
Napisał: Janusz Z dodano: 2019-09-14 10:24:35

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.