Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2019-10-31 11:12:08     nr wiadomości: 40599     przeczytano: 5828     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zakresem zadania jest przebudowa drogi gminnej nr 104221B Czarnówek – Niedźwiadna w km 0+000÷2+824. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa drogi będzie polegała na rozbiórce elementów dróg, na usunięciu lokalnego zakrzaczenia, remoncie istniejących przepustów pod drogą, renowacji istniejących rowów przydrożnych, wykonaniu przepustów zjazdowych, uzupełnieniu korpusu drogowego, wykonaniu podbudowy z chudego betonu na poszerzeniu jezdni, wykonaniu podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu asfaltowego, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni i zjazdach, ułożeniu dwóch warstw jezdnych z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy, wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej przy przystankach i kapliczkach przydrożnych, wykonaniu zatoki autobusowej o nawierzchni bitumicznej w m. Czarnowo oraz ustawieniu dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych w m. Czarnowo. 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.