Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2019-11-01 12:30:05     nr wiadomości: 40616     przeczytano: 6274     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Szczuczyn.

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Szczuczyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1)ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym: •ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, •ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia i pęknięcia. 2)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Szczuczyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 3) bezpłatne ubezpieczenie assistance. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Szczuczyn. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Gmina Szczuczyn
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
Tel. 86 273 50 80
Fax. 86 273 50 81
E-mail um@szczuczyn.pl
WWW www.um.szczuczyn.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.