Budowa parkingu i kanalizacji

aktualizacja: 2018-05-16 08:30:56     nr wiadomości: 35235     przeczytano: 5645     Ilość komentarzy komentarze: 0

Burmistrz Miasta GrajewoBudowa nawierzchni parkingu i kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia w Grajewie

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w elementów robót:

1) Roboty drogowe : a) parking i plac manewrowy z szarej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 20 cm, linie wydzielające miejsca postojowe i wjazdy z czerwonej kostki brukowej, b) chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego 10 cm, c) oznakowanie poziome i pionowe, 2) kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 250 mm , SN8, oraz studni Ø 1200mm wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Kanalizacja deszczowa włączona do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. 3) kablowa linia oświetleniowa na ocynkowanych słupach stalowych z wysięgnikami jedno i dwuramiennymi, oprawy typu LED o mocy 56W. 

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803
E-mail sekretariat@um.grajewo.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.