Burmistrz przypomina

aktualizacja: 2019-12-04 16:31:29     nr wiadomości: 40921     przeczytano: 14647     Ilość komentarzy komentarze: 2

Burmistrz Miasta Grajewo przypomina, że na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2019 , poz. 916 z późn. zm.) istnieje możliwość przyznania 99 % bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Bonifikata udzielana jest na wniosek:

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

 

Niestety w tej konkurencji Grajewo wygrywa ze Szczuczynem,ponieważ Burmistrz Szczuczyna nie udzielił żadnej bonifikaty przekształceniowej zostawiając wszystko po staremu. Zmieniła się tylko nazwa opłaty z wieczystej na przekształceniową. Można oczywiście wnieść tę opłatę jednorazowo w 100% za całe 20 lat/
Napisał: pamiętliwy dodano: 2019-12-06 10:38:55

Bonifikata opłaty ależ mi pomóc. Za przekształcenie jednorazowo zapłaciłam ok 120 zł A na koniec BUM niespodzianka w Księgach Wieczystych za głupi wpis 250 zł i nikt o tym wcześniej nie wspomnial Tysiąc.pism i zero słowa o tej opłacie :[
Napisał: Ela dodano: 2019-12-09 00:07:09

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.