Czwartek, Lipiec 29, 2021

Szczuczyn

Czystsza woda w kranach

Szczuczyn, Dąbrowa Białostocka, Szumowo, Suchowola, Stawiski, Krypno i Szepietowo - w tych gminach poprawi się jakość wody i system odprowadzania ścieków. Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 12 września przyznał na inwestycje wodno-ściekowe prawie 48 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Gmina Szczuczyn wybuduje kanalizację sanitarną przy ulicach: Grunwaldzkiej, Granicznej, Szczuki, Sienkiewicza, Kilińskiego, Łomżyńskiej, Nadstawnej, Krzywej, Przelotowej, Sportowej. Przebuduje też sieć wodociągową przy ulicach: Kilińskiego, Przelotowej, Krzywej, Sobieskiego i Łomżyńskiej. Ponadto zmodernizuje oczyszczalnię ścieków, stację uzdatniania wody i przepompownie. Koszt tej inwestycji wynosi 19,3 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 13,3 mln zł.

Gmina Stawiski również rozbuduje i zmodernizuje oczyszczalnię ścieków. Projekt wart jest blisko 12 mln zł, z czego dotacja wyniesie 6,2 mln zł.

 

Wartość tych inwestycji wynosi 76,2 mln zł, natomiast dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego sięga 48 mln zł. Projekty zostały wybrane w konkursie w ramach działania 6.2 RPOWP (ochrona wody i gleb), w którym można było uzyskać dofinansowanie na inwestycje polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększeniu dostępności do linii wodociągowych i poprawie jakości wody pitnej.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.