Emerytura po wyroku Trybunału

aktualizacja: 2019-04-18 11:55:42     nr wiadomości: 39021     przeczytano: 2820     Ilość komentarzy komentarze: 0

Trybunał Konstytucyjny zmienił sposób wyliczania emerytury kobiet urodzonych w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę.

Kobiety urodzone w 1953 r., jako ostatnie mogły skorzystać z tak zwanej wcześniejszej emerytury dla Pań. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zmienił sposób wyliczania emerytury w wieku powszechnym. Aby sprawdzić czy świadczenie nie będzie wyższe, muszą złożyć wizytę w ZUS-ie do 23 kwietnia br.

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzony został przepis, który mówił, że w przypadku ustalenia prawa do emerytury powszechnej nastąpi pomniejszenie podstawy obliczenia emerytury o pobrane już kwoty wcześniejszej emerytury.

- Kobiety urodzone w 1953 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę, musiały mieć ją przyznaną przed 1 stycznia 2013 r. Większość pań, składając wniosek o wyliczenie świadczenia w wieku powszechnym, otrzymywała decyzję informującą jedynie o przysługującej nowej kwocie. Wypłacana była dotychczasowa emerytura, jako korzystniejsza - informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w regionie.

6 marca 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Uznano przepis z 2013 za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kobiety mają oczywiście możliwość wystąpienia ze skargą o wznowienie postępowania. Aczkolwiek to, w jakim terminie i w jaki sposób mogą tak postąpić, zależy od tego, czy sprawa przyznania świadczenia emerytalnego zakończyła się decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem.

- Jeżeli emerytka odwołała się od decyzji i wydany został prawomocny wyroku, to będzie ona mogła żądać wznowienia postępowania sądowego. Wówczas musi skierować skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo też do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji. Obowiązuje ją 3-miesięczny termin i ma na to czas do 21 czerwca 2019 r. – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

W przypadku, gdy nie było wniesione odwołanie przed sądem, kobieta może złożyć skargę o wznowienie postępowania do ZUS-u. Ma na to termin do 23 kwietnia, więc czasu jest już niewiele. Po złożeniu takiego wniosku urząd przeprowadzi postępowanie.

- Należy pamiętać, że przy rozpatrywaniu skargi o wznowienie na postępowania ZUS zobowiązany jest stosować również przepis, który kategorycznie wyłącza możliwość uchylenia decyzji po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia. Niestety więc ZUS nie będzie mógł uchylić decyzji w przypadku tych kobiet z rocznika 1953, u których od doręczenia decyzji przyznającej emeryturę upłynęło już 5 lat. Ale od każdej decyzji Zakładu mamy prawo odwołać się do sądu – dodaje rzeczniczka ZUS.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.