Gmina Grajewo

aktualizacja: 2018-07-18 08:32:13     nr wiadomości: 36222     przeczytano: 5528     Ilość komentarzy komentarze: 0

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

1) Zakres usług obejmuje: zabezpieczenie, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie gminy Grajewo oraz rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.

2) Przewidywana, szacunkowa ilości wyrobów zawierających azbest wynosi 300,39 Mg z ok. 100 posesji. Miejsca odbioru azbestu /miejscowości wraz z Nr działek/ oraz szacunkową wagę wyrobów azbestowych określa LISTA, którą Zamawiający przekaże wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

siwz

www.gminagrajewo.pl, http://bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.