Gmina Grajewo

aktualizacja: 2019-05-27 23:58:13     nr wiadomości: 39312     przeczytano: 8365     Ilość komentarzy komentarze: 1

Remont dróg gminnych

Mechaniczne profilowanie, zakup, załadunek, transport do wskazanego miejsca, rozładunek i wbudowanie (wypełnienie kolein i zaniżeń), rozplantowanie i wyprofilowanie równiarką samojezdną kruszywa naturalnego ładowanego bezpośrednio ze ściany żwirowni (bez większych kamieni) o uziarnieniu ciągłym 0- 31,5 mm, zagęszczenie wbudowanego kruszywa naturalnego walcem samojezdnym na naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Grajewo w następujących sołectwach:

Białogrądy, Ciemnoszyje, Chojnówek, Dybła, Flesze, Konopki, Konopki Kolonie, Lipińskie, Łosewo, Modzele, Okół, Popowo, Przechody, Sojczyn Grądowy, Szymany, Szymany Kolonie, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Zaborowo. Ogólna ilość kruszywa naturalnego – 7188 ton.

Przedmiotowe kruszywo naturalne winno spełniać wymogi jakościowe określone PN-B-06714-15 [3] a krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w SIWZ, strona 2. *Roboty remontowe polegać będą na: - mechanicznym profilowaniu, załadunku i transporcie kruszywa naturalnego na poszczególne drogi do w/w sołectw z odległości śr. do 20 km w ilościach wyliczonych przez Zamawiającego dla każdego sołectwa nie przekraczającej ogólnej ilości kruszywa naturalnego 7188 tony. Ilość kruszywa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w wyniku zaoferowanej ceny w najkorzystniejszej ofercie, jak również może nastąpić korekta dotycząca sołectwa (wycofanie jednego, a wprowadzenie innego) - rozładunek i wbudowanie (wypełnienie kolein i zadoleń), - rozplantowanie i wyprofilowanie równiarką samojezdną kruszywa naturalnego, - zebranie i wywiezienie wybranych kamieni z dowiezionego kruszywa naturalnego, - zagęszczenie wbudowanego kruszywa naturalnego walcem samojezdnym.

 

 

 

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6

A kiedy będzie coś robione na Marii Konopnickiej od strony Konopskiej
Napisał: Obywatel dodano: 2019-07-23 22:15:53

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.