Gmina Radziłów

aktualizacja: 2018-08-07 08:36:38     nr wiadomości: 36404     przeczytano: 7092     Ilość komentarzy komentarze: 0

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 736 766,00 zł (słownie złotych: jeden milion siedemset trzydzieści sześć siedemset sześćdziesiąt sześć złotych00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 1 736 766,00 zł, b) kwota i waluta kredytu: 1 736 766,00 zł, c) okres spłaty: lata 2018-2027, d) okres karencji w spłacie kapitału: spłata od 31 grudnia 2018 r., e) terminy spłaty kapitału: kwartalnie (na koniec każdego kwartału, począwszy od 31.12.2018 r.), f) wysokość spłaty: • 2018 r. – 10 000,00 zł • 2019 r. – 10 000,00 zł • 2020 r. – 130 000,00 zł • 2021 r. – 180 000,00 zł • 2022 r. – 180 000,00 zł • 2023 r. – 180 000,00 zł • 2024 r. – 246 200,00 zł • 2025 r. – 98 549,00 zł • 2026 r. – 200 000,00 zł • 2027 r. – 502,017,00 zł g) spłata odsetek: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank.

 

Gmina Radziłów
19-213 Radziłów
Plac 500-lecia 14
Tel. 862 737 110
 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.