Gmina Radziłów

aktualizacja: 2018-11-24 10:36:33     nr wiadomości: 37829     przeczytano: 10607     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa targowiska do handlu produktami rolnymi oraz lokalnymi produktami rolnymi w Radziłowie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. 

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) przebudowę istniejącego budynku sanitariatu: a) roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, ścianek wewnętrznych i posadzek cementowych, b) roboty murowe, c) wykonywanie pokrycia dachowego, d) stolarka drzwiowa zewnętrzna, e) izolacja ścian fundamentowych istniejących, f) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wodociągowej, g) roboty wykończeniowe,

2) wykonanie wiaty stalowej: a) roboty ziemne, b) posadowienie – stopy, c) izolacje, d) konstrukcja stalowa, e) wykonanie dachu,

3) wykonanie ogrodzenia – ogrodzenie panelowe systemowe na słupkach stalowych o wysokości 1,8 m i długości ok. 472 m z trzema bramami wjazdowymi dwuskrzydłowymi i trzema furtkami wejściowymi dla pieszych klientów.

4) dostawa i montaż 6 szt. ławek parkowych z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci i 2 szt. kontenerów na śmieci,

5) wykonanie oświetlenia strefy handlowej oraz wiaty handlowej. Instalacja oświetleniowa terenu targowiska to 8 szt. lamp terenowych oraz oświetlenie wiszące pod zadaszeniem na konstrukcji wiaty.

6) budowa utwardzonego placu z masy bitumicznej w obrębie wiaty handlowej,

7) budowa utwardzonego placu handlowego z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, oraz chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm,

8) budowa utwardzonego placu parkingowego na 15 miejsc parkingowych w tym 1 dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

9) budowa kanalizacji deszczowej na terenie utwardzonym odprowadzającą wodę do wskazanej kanalizacji deszczowej. 3. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz STWiOR, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 
"Numer referencyjny:
In. 271.31.2018 AM

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.