Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2018-07-14 10:52:58     nr wiadomości: 35797     przeczytano: 5980     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem LED wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi na wybranym obszarze miasta Szczuczyn, poprzez:
— instalację oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach na nowe oprawy – zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz opisem przedmiotu zamówienia i SIW,
— wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne na linii napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń, zamocowany do boku słupa lub na szczycie,
— wyniesienie i montaż SO (zgodnie z warunkami PGE),
— wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,
— wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia,
— wykonaniu dokumentacji powykonawczej,
— dostawę, montaż i uruchomienie systemu sterowania oświetleniem, wraz z przekazaniem do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania niezbędnego do sterowania oświetleniem.

Gmina Szczuczyn
19-230 Szczuczyn
pl. 1000-lecia 23
Tel. +48 862735080
Fax. +48 862735081

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.