Gmina Szczuczyn

aktualizacja: 2018-08-28 09:01:24     nr wiadomości: 36945     przeczytano: 7001     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków

Przedmiotowa inwestycja będzie polegała na zabezpieczeniu i odsłonięciu ziemi i zabezpieczeniu fundamentów Pałacu Szczuków oraz udostępnieniu ich mieszkańcom miasta i zwiedzającym turystom. W ramach projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlane: rozbiórka istniejącego ogrodzenia, które wykonane jest od strony działek 963/1 i 971/4 z płyt ażurowych o wysokości 160-170cm.

Pozostałe ogrodzenie wykonane jest z przęseł stalowych osadzonych na słupkach stalowych, kilka przęseł o wysokości 180cm , pozostałe od 140-150cm z podmurówką o wysokości około 20cm, odsłonięciu ruin fundamentów pałacu poprzez usunięcie ziemi i zabezpieczenie ruin zabytku (ze względu na zabytkowe ruiny fundamentów wszelkie prace będą wykonywane ręcznie w związku z istniejącym niebezpieczeństwem naruszenia i zniszczenia zabytku), wykonanie ogrodzenia od strony drogi (działka nr 971/4) w postaci ogrodzenia gabionowego, a w pozostałej części ogrodzenie panelowe na słupkach metalowych z podmurówką prefabrykowaną, ustawienie pięciu tablic informacyjnych, ustawienie ławek i koszy przy ciągu dla pieszych, wykonanie chodników wokół zabytku dla zwiedzających, wykonanie powierzchni utwardzonej (parkingi), formowanie zieleni (zasiew trawników, obsadzenie krzewami ozdobnymi). Roboty należy wykonać podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowę nr 112/2018 z dnia 10.05.2018r. wydane przez Starostę Grajewskiego.

 

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.