Instalacja kolektorów

aktualizacja: 2018-04-05 11:02:18     nr wiadomości: 34831     przeczytano: 6400     Ilość komentarzy komentarze: 0

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 76 kpl zestawów solarnych w ramach projektu „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Radziłów”.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony.
5. Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, informacje dotyczące podstaw wykluczenia wykonawców oraz wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarto w Sekcji III.1.1) ogłoszenia, a informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zawarto w Sekcji III.1.2) ogłoszenia.

Gmina Radziłów
19-213 Radziłów
pl. 500-lecia 14
Tel. +48 862737110

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.