Sobota, Lipiec 24, 2021

Wiadomości

 • 6 komentarzy
 • 5356 wyświetleń

"Jeden Pfleiderer"

Pfleiderer Grajewo S.A. zostanie zintegrowany z Pfleiderer GmbH
 

 • Stworzenie "Jednego Pfleiderera" jako naturalny etap dalszej integracji Grupy.
 • Dzięki integracji powstanie czołowy producent wyrobów drewnopochodnych ze sprzedażą na poziomie około 1 mld EUR oraz zatrudniający ponad 3 tys. pracowników.
 • Znaczne zwiększenie liczby akcji będących w wolnym obrocie oraz zwiększenie płynności spółki wzmocni pozycję "Jednego Pfleiderera" na rynku kapitałowym oraz umożliwi jej osiągnięcie statusu spółki blue-chip na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Uproszczenie struktury organizacyjnej, szybszy proces decyzyjny, szerszy dostęp do finansowania oraz wyższa rozpoznawalność marki wpłyną na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.
 • Docelowe synergie na łącznym poziomie do 30 mln EUR rocznie począwszy od końca 2018 r.
 • Wdrożenie polityki dywidendowej z planowanym poziomem wypłaty dywidendy w wysokości 25–50% skonsolidowanego zysku netto Grupy za rok obrotowy 2016 i lata następne.
 • "Jeden Pfleiderer" zamierza wzmocnić swoją pozycję na rynkach dojrzałych i dalej rozwijać się w regionach o dużym potencjale wzrostu.
 • "Jeden Pfleiderer" będzie oferował szeroki asortyment wyrobów drewnopochodnych, koncentrując się na markowych produktach o wyższej wartości dodanej.
 • NWZ planowane na 27 lipca 2015 r.

 

Grajewo, 30 czerwca 2015 r. – Zarząd i Rada Nadzorcza Pfleiderer Grajewo S.A., jednego z największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych, blatów kuchennych i laminatów wysokociśnieniowych w Polsce, poinformowały o rozpoczęciu negocjacji zmierzających do pełnej integracji Pfleiderer Grajewo S.A. z Pfleiderer GmbH.

"Skuteczne repozycjonowanie Grupy na przestrzeni ostatnich dwóch lat pozwoliło nam stworzyć doskonałą okazję do pełnej integracji obu firm. Jest to naturalny krok w rozwoju Grupy, który ma również na celu jej przekształcenie w jedną z wiodących spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz potencjalnego uczestnika indeksu mWIG40", powiedział Michael Wolff, prezes Grupy Pfleiderer. „Obie firmy już teraz uzupełniają się pod względem oferty produktowej oraz coraz bardziej jednolitej kultury korporacyjnej. Zawarcie transakcji pozwoli nam usunąć obecne ograniczenia natury organizacyjnej oraz przekształcić »Jeden Pfleiderer« w wiodącego producenta wyrobów drewnopochodnych w Europie, koncentrującego się na markowych produktach o wyższej wartości dodanej, działającego na bardzo atrakcyjnych i rozwojowych rynkach europejskich oraz na obszarach o dużym potencjale wzrostu".

"Jeden Pfleiderer" posiada potencjał do wykorzystania atrakcyjnych perspektyw wzrostu i uzupełniających się przepływów pieniężnych pomiędzy rozwiniętym segmentem niemieckim i zachodnioeuropejskim (Segment Zachodni) oraz rosnącym segmentem w Polsce i Europie Wschodniej (Segment Wschodni). Pozwala to na planowanie długoterminowych inwestycji w regionie, innowacji i przyspieszenie dywersyfikacji portfolio produktów z naciskiem na wartość dodaną innowacyjnych dekorów i płyt oraz produktów specjalistycznych.

Połączona organizacja powinna zwiększyć potencjał cross-sellingu pomiędzy regionami i zaoferować szeroki asortyment wyrobów drewnopochodnych, zarówno na rozwiniętych rynkach, jak i w regionach o dużym potencjale wzrostu. Firma już teraz odznacza się w nich silną obecnością, zróżnicowaną i lojalną bazą klientów oraz dużą rozpoznawalnością marki. W kontekście rozwijającego się sektora budowlanego i meblarskiego oraz wobec poprawy sytuacji makroekonomicznej europejskich krajów niemieckojęzycznych i Polski – przebiegającej szybciej niż ma to miejsce na innych rynkach europejskich – Grupa Pfleiderer wierzy, że ma duże szanse zyskiwać na rynkach wychodzących z kryzysu i wykorzystywać nowe obszary do rozwoju. „Jeden Pfleiderer” zamierza w szczególności koncentrować się na rozwoju w Europie Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej, dla których lokalizacja w Polsce jest dobrą bazą.


Pełna integracja biznesu Grupy ma szanse wygenerować efekty synergii w wysokości do 30 mln EUR rocznie począwszy od końca 2018 r. Nastąpi to m.in. dzięki uproszczeniu procesów, ujednoliceniu sprzedaży, scentralizowaniu zakupów, poprawie wykorzystania mocy produkcyjnych, ujednoliceniu produktów, spójnej polityce marki oraz innym działaniom. Dzięki połączeniu możliwości Grupy w różnych lokalizacjach, spółka będzie mogła zmniejszyć koszty w całym łańcuchu dostaw, a także zwiększyć efektywność pozyskiwania drewna. To z kolei może się przyczynić do zwiększenia marży i w rezultacie siły finansowej Grupy. O zaangażowaniu Grupy w budowę jej siły finansowej świadczą również plany Zarządu, który zamierza ustanowić politykę dywidendową z planowanym poziomem wypłaty dywidendy w wysokości 25–50% skonsolidowanego zysku netto Grupy za rok obrotowy 2016 i lata następne.

Strukturą transakcji ma być odwrócone przejęcie Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo planuje emisję do 40 mln nowych akcji oraz uplasowanie ich na rynku giełdowym GPW w celu sfinansowania przejęcia Pfleiderer GmbH. Dodatkowo, po zakończeniu transakcji, Grupa planuje zmniejszenie docelowego zadłużenia na koniec roku do poziomu poniżej dwukrotnej wartości wskaźnika zadłużenia finansowego netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA. Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału.

Atlantik S.A., akcjonariusz pośrednio kontrolujący Pfleiderer Grajewo, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji. W konsekwencji, zwiększeniu ulegnie liczba akcji będących w wolnym obrocie oraz płynności akcji spółki, co z kolei wzmocni pozycję na rynku kapitałowym.

Cena nabycia Pfleiderer GmbH zostanie określona na podstawie rynkowego mechanizmu ustalania ceny w ramach podwyższenia kapitału. W tym celu, na podstawie szeregu parametrów, w tym na podstawie analizy proporcjonalnego udziału segmentów w działalności operacyjnej, Pfleiderer Grajewo zaproponowany został współczynnik proporcjonalnej wyceny całości przedsiębiorstwa, w stosunku 58% dla Segmentu Zachodniego do 42% dla Segmentu Wschodniego.

Propozycja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego, mającego na celu sfinansowanie integracji obu segmentów, zostanie przedstawiona do akceptacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Pfleiderer Grajewo S.A., zwołanym na dzień 27 lipca 2015 r. w Warszawie.


Pfleiderer Grajewo S.A.:
Spółki wchodzące w skład Pfleiderer Grajewo należą do największych w branży. Grupa w Polsce posiada ponad 1/3 udziału w krajowym rynku płyty meblowej, a także jest znaczącym eksporterem, głównie na rynki wschodnie.

Głównym odbiorcą produktów Pfleiderer Grajewo jest branża meblarska, do której kierowane jest ok. 95% sprzedaży. Zdolności produkcyjne wynoszą 1.260 tys. m3 płyty rocznie, produkowanej w dwóch zakładach w Polsce, oraz 250 tys. m3 płyty MDF, której produkcja została zainaugurowana we wrześniu 2007 r. w Grajewie. W ramach polskiej struktury funkcjonują również firmy: spedycyjna JURA oraz Silekol sp. z o.o., oferująca żywice klejowe dla meblarstwa.

Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. od 1997 r. jest notowana na GPW w Warszawie. W 1999 r. większościowy pakiet akcji nabyła spółka Pfleiderer GmbH z Niemiec.

https://www.pfleiderer.pl


Grupa Pfleiderer:
Pfleiderer jest wiodącym europejskim producentem płyt meblowych. Grupa zatrudnia około 3300 osób i jest podzielona na Segment Zachodni (region Europy Zachodniej) i Segment Wschodni (region Europy Środkowo-Wschodniej). Wiodące linie produktów Pfleiderer to Duropal, Wodego i Thermopal, są one przeznaczone dla odbiorców przemysłowych, projektantów i architektów. Firma posiada m.in. pięć zakładów produkcyjnych w Niemczech. W Europie Wschodniej Pfleiderer ma większościowe udziały w polskiej spółce, notowanej na GPW, Pfleiderer Grajewo S.A., która posiada silną pozycję na krajowym rynku.

https://www.pfleiderer.com/en/

 

Komentarze (6)

„Jeden Pfleiderer” jeszcze bardziej będzie zatruwał i zapylał moje Grajewo. Jeszcze bardziej będzie wyzyskiwał i podtruwał polskich pracowników. Jeszcze bardziej będzie dezorganizował ruch uliczny poprzez swoją kolejkę manewrową. A co w zamian ten "Jeden Pfleiderer" da Grajewu?

Jeden Pfleiderer -różne światy. Zarobek 2 tys. tylko dla Polaków w złotówkach a dla Niemców w euro.Inna rentowność zakładów w Niemczeczech a inna w Polsce a głupi robol zasuwa na dyrektorów ,menegerów , kierownikow i nierentowne zakłady w Niemczech

1 Pfleiderer = te same płace w Niemczech i Polsce.

Syf i dziadostwo

Najlepszy zakład w pół-wsch Polsce jeżeli chodzi o wypłacalnosc ,socjalne sprawy itp.
Syf i dziadostwo to masz wokół siebie

Drogi Aleksandrze W. jeżeli już jesteś takim znawcą Pfleiderera to powiedz wszystkim ile ton rakotwórczego mikrowłókna drzewnego rozsypuje ten twój zakład na Grajewo. U mnie codziennie zbiera się tego świństwa sporo i mieszkanie musi być codziennie odkurzane. Obejrzałem to pod mikroskopem i jestem przekonany, że to prezent od "drogiego niemieckiego chlebodawcy".

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.