Koła Gospodyń Wiejskich dla rozwoju przedsiębiorczości oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji

aktualizacja: 2018-12-20 10:50:58     nr wiadomości: 38054     przeczytano: 2877     Ilość komentarzy komentarze: 1

W listopadzie br. Prezydent Polski podpisał akt prawny określający zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z prawem koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedna taka inicjatywa. To ograniczenie nie ma zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Członkiem koła może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem jego działalności. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Koło Gospodyń Wiejskich może założyć co najmniej 10 osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

- W związku z przyjętą ustawą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozszerza swoją działalność o zakres społeczny. – Będzie prowadziła krajowy rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Kierownicy 316 biur powiatowych uzyskali upoważnienie prezesa ARiMR do wydawania decyzji o wpisie do rejestru, jak również wydawania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej – informuje Wiesław Grzymała, dyrektor podlaskiej ARiMR.

Koła, które zarejestrują się jeszcze przed 27 grudnia br. i do tego też czasu złożą wniosek o dofinansowanie, mogą liczyć na pieniądze za ten rok. To nie jedyna zmiana, którą odczuje lokalna społeczność zrzeszona w takiej inicjatywie. Ustawa gwarantuje im m.in. zdolność zarobkową. Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły prowadzić swoją działalność, zarabiać na rękodziele, czy produkcji regionalnej żywności. Za działalność statutową do 100 tys. zł nie będzie pobierany podatek dochodowy, a do 200 tys. zł podatek VAT.

 
  - Koło Gospodyń Wiejskich z Danowa fot. A. Kuczyński

Brawo Danowo !!!
Napisał: janek dodano: 2019-01-05 15:22:36

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.