Konferencja prasowa (26 IV)

aktualizacja: 2018-04-30 11:06:40     nr wiadomości: 35079     przeczytano: 4768     Ilość komentarzy komentarze: 3

26 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas – Rząsa.


Podczas spotkania przekazano informacje m.in.:

 Nagrody Wilk Roku
Do 7 maja br. można składać wnioski o przyznanie nagród Burmistrza - Wilk Roku 2017. Nagrody są przyznawane na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć w dziedzinie: Edukacja, Sport, Twórczość artystyczna, Osobowość Roku, Wydarzenie Roku oraz Służba zdrowia. Wnioski mogą składać: instytucje kultury, lokalne media, organizacje pozarządowe, jednostki oświatowe, parafie kościelne, grupa co najmniej pięciu radnych Rady Miasta Grajewo, grupa co najmniej dziesięciu pełnoletnich osób fizycznych stale zamieszkujących na terenie miasta Grajewo. Podmiot bądź osoby zgłaszające mogą złożyć do trzech wniosków w każdej dziedzinie.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A w godz. 7.30 – 15.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek oraz w środę w godz. 7.30 – 17.00.
 

  Najważniejsze inwestycje zaplanowane do zrealizowania
„Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie”. Inwestycja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainteresowani swoje oferty mogą składać do 15 maja br. do godz. 10.00 mogą składać swoje propozycje cenowe. Zadanie zostało podzielone na kilka części i obejmuje w Parku Solidarności m.in. remont i regulację linii brzegowej istniejących stawów z obsadzeniem roślinnością wodną i szuwarami, budowę wyspy z drewnianym domkiem dla ptaków wodnych oraz założenie zieleni (drzewa i krzewy, łąki naturalistyczne i kwietne, klomby kwiatowe, trawniki). Projekt przewiduje także rozebranie istniejącej i budowę nowej z kostki betonowej szlachetnej nawierzchni głównej alei parku, budowę pomostu drewnianego - molo w kształcie litery G oraz budowę ścieżki spacerowej, rekreacyjnej i rowerowo-rolkowej. Miejsce będzie oświetlone i monitorowane. W ramach zadania zostanie także zamontowana toaleta samoczyszcząca parkowa wraz z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej, powstaną place zabaw, wiaty, urządzona zostanie mała architektura np. ławki parkowe, kosze na śmieci, psi pakiet, stojaki rowerowe, domki dla kotów, domek dla ptaków nawodnych, kaczkomat, stoły biesiadne, fontanny pływające oraz tablice informacyjne.

Część II zadania dotyczy zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Ekologicznej, które swym zakresem obejmuje m.in. urządzenie zieleni wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, w tym: roboty przygotowawcze (wyrównanie terenu), usuniecie warstwy humusu, umocnienie skarpy i zabezpieczenie jej przed osuwaniem, założenie zieleni – wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, wykonanie trawników; roboty drogowe w tym: budowa nawierzchni ścieżek pieszych z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej, budowa nawierzchni ścieżki rowerowo-pieszej z kostki brukowej betonowej, budowa nawierzchni pod siłownię plenerową z kostki brukowej betonowej, oraz dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, betonowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe.

Część III zadania dotyczy zZagospodarowanie terenów zielonych na os. Jana Pawła II i obejmuje urządzenie zieleni wraz z jej pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, w tym: roboty przygotowawcze (rozbiórki istniejących elementów fundamentów ogrodzenia), wycinka i karczowanie krzaków, samosiewów, usunięcie warstwy humusu, założenie zieleni – wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów,  wykonanie trawników a także budowę nawierzchni ścieżek pieszych z kostki brukowej betonowej trapezowej płukanej, budowę nawierzchni placu rekreacyjnego z płyt betonowych, budowę nawierzchni pod siłownię plenerową z kostki brukowej betonowej oraz dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki parkowe, betonowe kosze na śmieci, stojaki rowerowe.

 Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych
Termin składania ofert w ogłoszonym przetargu na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na  mija 22 maja br. o godz. 10.00. Na 209 dachach w mieście zostaną zamontowane zestawy kolektorów słonecznych, przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Grajewo. Miasto otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na działanie „5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”. Wartość projektu opiewa na kwotę około 2 mln 163 tys. zł, dofinansowanie w kwocie blisko 1mln 300 tys. zł. Zainteresowani mieszkańcy nadal mogą składać wnioski w UM, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

 Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej w Grajewie
Przedsięwzięcie polega na budowie czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, podpiwniczonego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 501,09 m2, powierzchni użytkowej 2021,45 m2 i kubaturze 5199,71m3 w technologii tradycyjnej, murowanej o układzie zewnętrznych ścian konstrukcyjnych ze stropami żelbetowymi kanałowymi, przykryty stropodachem o konstrukcji żelbetowej z płyt dachowych korytkowych zamkniętych. Obiekt zostanie wyposażony w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci cieplnej, instalację wodno-kanalizacyjną podłączoną do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizację sanitarną; instalację elektryczną, odgromową oraz telekomunikacyjne (domofonową, telewizyjną, telekomunikacyjną). W budynku znajdą się 32 mieszkania w tym jedno dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Lokale zostaną wyposażone w podstawowe urządzenia sanitarne: zlewozmywak na szafce, umywalka, kabina z brodzikiem, sedes. Pomieszczenie kuchni wyposażone w kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Wykonawca zagospodaruje także teren wokół. Zostaną wybudowane miejsca postojowe z ciągiem pieszo-jezdnym, chodnik, plac gospodarczy oraz dokonane nasadzenia zieleni.

Zainteresowane podmioty swoje oferty przetargowe mogą składać do16 maja br. do  godz. 10.00.

  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
2 maja br. o godz. 15.00 na terenie Klubu Hades przy ul. Wojska Polskiego odbędzie się Dzień Flagi. W programie: konkurs pieśni patriotycznych, pokazy ratownictwa taktycznego i sprzętu wojskowego, konkursy i zabawy dla dzieci, wręczanie flag, grochówka żołnierska. Patronat nad wydarzeniem objął Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Wstęp wolny.

  Obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja w Grajewie
Zbiórka uczestników /poczty sztandarowe, orkiestra, delegacje organizacji i zakładów pracy/ na placu przy Urzędzie Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6 A) o godz. 10.00. Następnie przemarsz ul. dr T. Nowickiego i Kilińskiego do Kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie. O godz. 10.30 rozpocznie się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie nastąpi przejście  delegacji i pocztów sztandarowych pod Krzyż „Solidarności” i Pomnik Niepodległości w celu złożenia kwiatów.

Wiązanki kwiatów zostaną złożone indywidualnie przez delegacje również w miejscach pamięci narodowej na terenie miasta.

• Pomnik przy ul. Cmentarnej - Władze Miasta Grajewo, Związek Kombatantów  Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Grajewie, Zespół Szkół nr 2 w Grajewie,

• Na  Cmentarzu  parafialnym  – groby poległych  – Szkoły Podstawowe w Grajewie nr 1 i nr 4,

• Pomnik ku czci Żołnierzy 9 PSK im. Gen. K. Pułaskiego i 9 PSK AK przy ul. Mickiewicza– Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie,

• Tablica Pamiątkowa przy ul. dr Nowickiego– Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Grajewie,

• Obelisk ku czci Żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych im. Gen. K. Pułaskiego i 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w  Parku Miejskim przy ul. Wojska Polskiego- Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie i Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie,

• Tablica Pamiątkowa na budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie – Grajewska Izba Historyczna,

• Pomnik Żołnierza Górnika na Cmentarzu komunalnym– Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników,

• Pomnik w hołdzie zesłańcom Sybiru na Cmentarzu parafialnym–  Związek Sybiraków koło w Grajewie,

• Tablica pamiątkowa przy SP nr 2 w Grajewie „Męczennikom Golgoty Wschodu- Sybirakom”  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie,

• Tablica pamięci 9 Pułku Strzelców Konnych im. Generała Kazimierza Pułaskiego w ZS nr 2 w Grajewie – Zespół Szkół nr 2 w Grajewie.


 Pytania czytelników portalu e-Grajewo.pl

Czy na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zapadły decyzje w sprawie zmian organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego w Grajewie?

Miasto nie pozostaje obojętne na głosy mieszkańców, wystosowało 17 postulatów. Jedno z wystąpień dotyczące skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z Łazienną nie zostało zaakceptowane. Z uwagi na bezpieczeństwo i inne sytuacje, które wskazuje GDDKiA odmówiono uzgodnień. Jest szansa porozumienia w najbardziej newralgicznym miejscu -  zjazd w ul. Nowo Osiedle. Zastępca dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami oznajmiła, że zastanawiają się czy postulowane przez Miasto rozwiązanie może być wprowadzone. Na ten czas odpowiedzi pisemnej jeszcze nie mamy – odpowiedział Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.


Jakie i w jakich terminach zostaną zorganizowane imprezy w sezonie letnim?

Dni Grajewa zostaną przesunięte bliżej  daty 12 lipca. Właśnie tego dnia w 1540 roku nadano naszej miejscowości prawa miejskie. 13 lipca br. odbędzie się jeden z koncertów w ramach współpracy z Disco Polo Live. Na scenie zaprezentują się B-QLL, Power Play, Etna. Gwiazdą wieczoru będzie Sławomir. Drugą duża imprezę plenerową zaplanowano w połowie sierpnia. Zagrają Mrozu i Sarsa. Oprócz tych wspomnianych odbędzie się szereg innych. Kalendarz mamy już przygotowany i napięty. Na pewno odbędzie się Grajewski Zlot Motocyklowy, uroczystości związane ze świętem 9 PSK, Game Festiwal, Piknik Łoś, Piknik z Folklorem, Piknik Familijny i wiele innych – odpowiedział nasz włodarz.


e-Grajewo.pl

 

A jakie ma znaczenie na co bierzemy kredyt czy na splate kredytu czy na inwestycje. Kredyt to kredyt
Napisał: Rata dodano: 2018-05-01 10:43:55

Rata masz racje, nie wazne na co, to nastepny kredyt do splacemia, i tak zadluzaja nas mieszkańców
Napisał: Kazik dodano: 2018-05-02 11:59:39

Rata, Kazik - No nie do końca tak jest, bo kredyt na inwestycje może dać zyski, pod warunkiem, że inwestycja będzie trafiona i będzie przynosić zyski ;) i nie taka inwestycja jak basen, parki, huśtawki, bo w tym przypadku Rata, Kazik mają rację.
Napisał: mosiek dodano: 2018-05-02 18:08:41

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.