Korzystania z obiektów MOSiR

aktualizacja: 2019-03-14 17:43:20     nr wiadomości: 38691     przeczytano: 2303     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zarządzeniem z dnia 12 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Grajewo wprowadził zmiany w dokumencie dotyczącym ustalenia zasad i cennika opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.

Zgodnie z nowymi zapisami prawo do nieodpłatnego korzystania z pływalni miejskiej i hali sportowej przysługuje:

• przedszkolom, szkołom podstawowym, podczas zajęć obowiązkowych realizowanych w ramach programów wychowania fizycznego w dniach nauki szkolnej,

• organizacjom pozarządowym i uczniowskim klubom sportowym działającym na terenie miasta Grajewo i realizującym zadania zlecone z zakresu szkolenia sportowego i udziału z zawodach sportowych,

• uczestnikom konkursów, zawodów i innych imprez o charakterze sportowym, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOSiR, którzy na podstawie regulaminu danej imprezy, konkursu lub zawodów otrzymali od Dyrektora MOSiR w formie nagrody za zwycięstwo lub zajęcie 1-3 miejsca bezpłatny karnet upominkowy uprawniający do jednorazowego lub przez określony w karnecie czas korzystania z obiektów i urządzeń MOSiR,

• uczestnikom wydarzeń zaplanowanych i zorganizowanych przez Miasto Grajewo, MOSiR i jednostki organizacyjne miasta w ściśle określonym celu np: dla uczczenia rocznicy wydarzenia historycznego bądź innego wydarzenia istotnego dla lokalnej społeczności w ilości każdorazowo ustalonej przez Burmistrza na podstawie uzasadnionego wniosku organizatora poprzez przyznanie karnetu upominkowego uprawniającego do jednorazowego lub przez określony w karnecie czas korzystania z obiektów i urządzeń MOSiR”.

Zarządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2019 r.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.