Kryteria przyjęć do przedszkoli

aktualizacja: 2020-01-28 20:21:12     nr wiadomości: 41355     przeczytano: 8387     Ilość komentarzy komentarze: 4

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria przyjęć:

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Grajewo, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn.zm) tj:

wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie);

niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnegoi w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których miasto Grajewo jest organem prowadzącym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Nr XIV/115/19 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r., poz. 27).

a co z sytuacją, kiedy jesteśmy zameldowani w gminie ościennej,ale to w Grajewie prowadzimy wraz z żoną działalność i to w Grajewie płacimy podatki etc?
Napisał: Paweł dodano: 2020-01-30 11:45:55

Czyli zdrowe dzieci zdrowych rodziców będących małżeństwem nie mają szans na przyjęcie do przedszkola
Napisał: ewa dodano: 2020-02-01 01:24:25

Paweł: to zamelduj się w Grajewie. Równie dobrze możesz pracować w Gdańsku. Tak jest wszędzie, nie tylko tu, że pierwszeństwo mają dzieci, które mieszkają bliżej.
Napisał: Cytryna dodano: 2020-02-01 09:29:23

Wszyscy wyżej wymienieni mają pierwszeństwo, dla innych też są miejsca. Spokojnie
Napisał: Ala dodano: 2020-02-03 17:50:34

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.