Miasto Grajewo

aktualizacja: 2018-10-14 11:48:13     nr wiadomości: 37432     przeczytano: 7722     Ilość komentarzy komentarze: 0

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika w ul. Łaziennej o długości 48,0m i w ul. Konstytucji 3-go Maja o długości 80,0m.

Zakres robót obejmuje: 

ZADANIE I – remont nawierzchni chodnika w ul. Łaziennej
- rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych – ok. 151,20m2,
- rozbiórka obrzeży trawnikowych 6x20cm – ok. 48,0m,
- rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm – ok. 47,0m,
- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. 1km – ok. 10,25m3,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 95,0m2,
- ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm – ok. 48,0m,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm – ok. 47,0m,
- wykonanie trawników – ok. 96,0m2,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – ok. 9,0m2,

ZADANIE II – remont nawierzchni chodnika w ul. Konstytucji 3-go Maja
- rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych – ok. 80,0m2,
- rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm – ok. 80,0m,
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych – ok. 56,0m2,
- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. 1km – ok. 7,6m3,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 120,0m2,
- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm – ok. 80,0m,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – ok. 16,0m2.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.