Mieszkańcy pytają (cz. 1)

aktualizacja: 2018-10-19 21:40:21     nr wiadomości: 37354     przeczytano: 13181     Ilość komentarzy komentarze: 24

Mieszkańcy pytają - kandydaci na Burmistrza odpowiadają

Czekamy na pytania od mieszkańców do kandydatów na burmistrza Grajewa.

Znamy już kandydatów: Dariusz Latarowski (program) reprezentujący Grajewskie Porozumienie Samorządowe, Waldemar Remfeld (program) z PiS oraz Adam Kiełczewski z KWW Nasze Miasto Grajewo.

Zachęcamy Państwa też do polemik z kandydatami. Preferujemy dyskusje o Grajewie – konkretne, merytoryczne, na argumenty. Mamy nadzieję, że ta nasza skromna pomoc w budowaniu jawności i otwartości życia publicznego umożliwi Państwu lepsze poznanie kandydatów. Tym świadomiej dokonamy  wyboru najlepszego Burmistrza dla Grajewa. 

Portal e-Grajewo.pl

 

ODPOWIEDZI
na I turę pytań

 

Dariusz Latarowski

na pytanie nr 1
Kolejny  duży supermarket (wielkopowierzchniowy obiekt handlowy) w Grajewie? Tak czy nie – proszę uzasadnić. 
Tak. Planowany jest rozwój Grajewa w kierunku ul. Ekologicznej i ul. Topolowej, w planach zagospodarowania przestrzennego tego terenu pojawia się koncepcja lokalizacji sklepu wielkopowierzchniowego w okolicach ul. Ekologicznej.

na pytanie nr 2
Czy w Grajewie potrzebna jest Straż Miejska ? Tak czy nie – proszę uzasadnić.
Nie. Ta która wcześniej funkcjonowała nie spełniała oczekiwań mieszkańców. Aczkolwiek istnieje konieczność realizacji wielu kontroli, szczególnie tych z zakresu ochrony środowiska.

na pytanie nr 3
Czy w Grajewie potrzebny  jest nowy samorządowy żłobek, jeśli  - tak - proszę wskazać lokalizację.
Tak. Istnieje konieczność organizacji kolejnych oddziałów żłobkowych miasto podjęło działania w tym kierunku i również analizowana jest możliwość adaptacji kolejnych pomieszczeń, czy też budynków na tego typu placówkę. Natomiast za wcześnie jest w tej chwili na określenie konkretnej lokalizacji.

na pytanie nr 4
Budownictwo komunalne. Plany i zamierzenia?
W chwili obecnej budowany jest blok komunalny, a konkretnie realizowane jest zadanie pn; „Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej na os. Południe w Grajewie” polega ono na budowie czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego, podpiwniczonego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 32 mieszkaniami, w tym jednym mieszkaniem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Miasto Grajewo posiada koncepcję zagospodarowania terenu w okolicach ul. Ekologicznej z przeznaczeniem, na budownictwo wielorodzinne, między innymi z wykorzystaniem założeń programu Mieszkanie +, w tej chwili prowadzone jest postępowanie mające na celu wyłonienie partnera finansowego tej planowanej inwestycji.  Koncepcja zakłada budowę 3 bloków wielorodzinnych z opcją dojścia do własności.

na pytanie nr 5
Pomysł na rozwiązanie problemu z wytwórnią pasz  „Agrocentrum”?
Miasto Grajewo od dłuższego czasu prowadzi negocjacje z firmą dotyczące ograniczenia emisji hałasu i emisji odorowych. Firma deklaruje montaż urządzeń ograniczających uciążliwości.  Miasto planuje montaż stacji badania stanu jakości i poziomu zanieczyszczenia powietrza, która będzie włączona do ogólnopolskiego systemu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

na pytanie nr 6
Czy dopuszcza Pan możliwość sprywatyzowania nowo powstającej komunalnej kaplicy cmentarnej ?
Nie. Powstająca kaplica cmentarna ma za zadanie rozszerzyć działalność PUK S. z o.o. i jednocześnie być swego rodzaju zabezpieczeniem firmy w razie niepomyślnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych np. w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Grajewo.

na pytanie nr 7
Co dalej z Centrum Tradycji Mleczarstwa-Muzeum Mleka ? Czy po zakończeniu projektu zostanie zmieniona forma użytkowania budynku?
Na dzisiaj trudno rozważać zmianę formy użytkowania. Trwałość projektu obowiązuje jeszcze do 2022 roku.

na pytanie nr 8
Proszę podać nazwisko planowanego zastępcy (-ów) Burmistrza?
Za wcześnie dzielić skórę na niedźwiedziu, stanowisko zastępcy jest jednym z najważniejszych w strukturach Urzędu Miasta, dopiero wynik wyborów zweryfikuje potencjalnych kandydatów.

 

Waldemar Remfeld

ma pytanie nr 1
Kolejny  duży supermarket (wielkopowierzchniowy obiekt handlowy) w Grajewie?
Nie 

Moim zamysłem jest wspieranie małych lokalnych przedsiębiorców mających rodzinne firmy, które przynoszą dochód do budżetu miasta. 

na pytanie nr 2
Czy w Grajewie potrzebna jest Straż Miejska ?
Nie 
Moim zdaniem Miasto Grajewo jest zbyt małym miastem, aby utrzymywać straż miejską. Wiele gmin podjęło już decyzje o likwidacji straży gminnych, w ciągu ostatnich 5 lat ubyło około 100 takich jednostek.   Będąc burmistrzem  będę podejmował  działania w celu lepszej współpracy samorządu z Policją i uruchomienia częstszych patroli pieszych.  

na pytanie nr 3 
Czy w Grajewie potrzebny jest nowy samorządowy żłobek, jeśli  tak uzasadnić 
-  Tak
 W Grajewie   potrzebne są nowy żłobek i  nowe przedszkole samorządowe, będę starał się o pozyskanie środków na realizację tych inwestycji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Będę również prowadził rozmowy z przedsiębiorcami , którzy będą zainteresowani utworzeniem żłobków przy zakładach pracy. 

na pytanie nr 4
Budownictwo komunalne. Plany i zamierzenia.

Będę realizował dotychczasowe  formy budownictwa komunalnego , przy wsparciu rządowego programu „Mieszkanie +” oraz budowę budynków mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

na pytanie nr 5
Pomysł na rozwiązanie problemu z wytwórnią pasz  „Agrocentrum”?

Będę podejmował wszelkie działania, oczywiście mieszczące się w kompetencjach Burmistrza Miasta Grajewo, zmierzające do likwidacji zapachowo uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, których źródłem jest  „Agrocentrum”. Najważniejsza  dla mnie będzie    poprawa jakości życia mieszkańców  tej części miasta , której dotyczą te uciążliwości.

na pytanie nr 6
Czy dopuszcza Pan możliwość sprywatyzowania nowo powstającej komunalnej kaplicy cmentarnej? 

Dajmy czas Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. na zakończenie tej inwestycji, tak bardzo potrzebnej społeczności lokalnej.  Trudno jest mi na ten temat się wypowiadać w tej chwili. Dopiero po analizie całego projektu będę podejmował stosowne decyzje przy współpracy z nową Radą Miasta Grajewo. 

na pytanie nr 7
Co dalej z Centrum Tradycji Mleczarstwa-Muzeum Mleka ? Czy po zakończeniu projektu zostanie zmieniona forma użytkowania budynku? 

Trudno jest mi na ten temat się wypowiadać nie znając aktualnej sytuacji ekonomicznej  tej jednostki organizacyjnej. 

na pytanie nr 8
Proszę podać nazwisko planowanego zastępcy (-ów) Burmistrza? 

Obecnie jestem skoncentrowany  na  kampanii   wyborczej. W Grajewie jest dużo mądrych i wykształconych osób, które mogą piastować tę funkcję. Za wcześnie jest mówić o nazwiskach, ale mogę Państwa zapewnić , że będzie tylko jeden Zastępca Burmistrza. 
Ważniejsze od ilości urzędników jest dobre zarządzanie miastem i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na strategiczne inwestycje w naszym mieście.  

 

 

Adam Kiełczewski

na pytanie nr 1
Kolejny supermarket jest  jak najbardziej potrzebny pod warunkiem, że będzie on zagospodarowany w odpowiednim miejscu, a takie miejsce Grajewo posiada. Dobrze by było aby był to market Polski. W swojej kadencji przygotowałem projekt pod budowę wielkiej  galerii handlowej, która miała być zlokalizowana na osiedlu centrum pomiędzy kościołem a blokami. Powstała nawet wstępna koncepcja projektowa z wizualizacją. Zaprojektowano drogę wjazdową i wyjazdową a cały teren został zagospodarowany. Teren wstępnie wyceniono na  ok. 3 mil. a potencjalny inwestor miał wykonać w cenie miejsca zielone , parkingi a nawet fontannę. Dodatkowym ważnym argumentem odnośnie budowy tego rodzaju inwestycji są podatki dla miasta jak i dodatkowe miejsca pracy dla Grajewian.

na pytanie nr 2
Uważam że w Grajewie Straż Miejska nie jest potrzebna dlatego  za mojej kadencji została zlikwidowana. Statystyki społeczne odnośnie tej służby są bezlitosne. Miasto zaoszczędziło kilkaset tys.. zł z tego powodu a i mieszkańcom jakoś żyje się chyba nie gorzej bez akurat tej jednostki.

na pytanie nr 3
Cieszę się, że udało mi się zmodernizować oddział żłobkowy w przedszkolu miejskim nr 3. Było to naprawdę spore przedsięwzięcie. Warunki sanitarne jak i przystosowanie samego obiektu wymagało sporych umiejętności organizacyjnych i projektowych. Czasem łatwiej jest wybudować nowy obiekt niż przekształcać i dostosowywać stary do dzisiejszych standardów. Uważam, że dzisiejsze czasy wręcz nakazują samorządom aby te reagowały na zapotrzebowanie w tego typu obiekty. Myślę, że budowa nowego żłobka jest inwestycją o sporych nakładach finansowych i na tą chwilę miasta jest nie stać na tak ogromny koszt. Dlatego skłaniałbym się ku budowie kolejnego oddziału żłobkowego, który po części spełniłby oczekiwania mieszkańców a nie narażałby miasta na wysokie obciążenia finansowe. Taki oddział można by wygospodarować lub dobudować w każdym przedszkolu miejskim. Miasto nie poniosło by kosztów zakupu działki, podłączenia do ogrzewania, wodociągu czy kanalizacji a i koszty administrowania obiektem byłyby mniejsze. Raz się udało to i drugi się uda.

na pytanie nr 4
Mieszkania komunalne są bez wątpienia potrzebne nie tylko pod względem pomocy ludziom mniej zamożnym ale i w celu rewitalizacji centrum. Miasto Grajewo posiada sporo starych nie nadających się do zamieszkiwania lokali , które należałoby wyburzyć. Nie da się przewietrzyć starej  pierzei budowlanej bez wyburzenia, ale gdzieś tych lokatorów trzeba przenieść. Dlatego nowe bloki komunalne są dobrym kierunkiem w zakresie spraw socjalnych jak i rewitalizacyjnych. Jeżeli pojawią się dodatkowe środki dofinansowując budowę należy bez wątpienia z nich korzystać.

na pytanie nr 5
Aby zrozumieć problem  trzeba cofnąć się o kilka lat wstecz przed  wydaniem decyzji środowiskowej na poczet modernizacji AGRO CENTRUM. Inwestycja ruszyła i po kilku dość istotnych zmianach  warunków budowlanych w kolejnych latach powstał zakład mający potencjał inwestycyjny. Pierwotnie zakład miał osiągnąć nie więcej niż 25m do 33m ale kolejne władze na przestrzeni swoich kadencji zwiększyły choćby ten wynik do 55 m wysokości. Umiejscowienie tak prosperującego obiektu przemysłowego w granicach niedalekiej strefy mieszkaniowej musiało przynieść  nieoczekiwane problemy. I tak tu też się stało.

na pytanie nr 6
Budowa kaplicy cmentarnej  na tą chwilę  jak widać przerasta możliwości finansowe spółki miejskiej. Dziwi fakt, iż miasto odpowiedzialne za funkcjonowanie Puku nie doprowadziło do wsparcia finansowego tej jednostki w celu jak najszybszego zakończenia inwestycji. Początek był hucznie omawiany ale kontynuacja kolejnych etapów budowy zakończyła się fiaskiem. Niestety trzeba liczyć siły na zamiary ale jak widać ktoś  o tym zapomniał. Uważam, że miasto nie powinno ingerować w sferę działalności komercyjnej ,  prywatnej . Myślę, że  należałoby  dopuścić  możliwość  przejęcia tegoż budynku przez inwestora prywatnego nawet w tym stanie inwestycyjnym. 

na pytanie nr 7
Muzeum Mleka powstało w celu osiągnięcia pewnego  obligatoryjnego kryterium dotyczącego aspektu turystycznego w projekcie związanym z dofinansowaniem budowy basenu. Aby miasto dostało dofinansowanie musiało udowodnić , że budowa kompleksu sportowo -turystyczno-rekreacyjnego przyciągnie turystów do Grajewa. I tak się stało poprzez budowę muzeum mleka, którą pierwotnie we wstępnych ustaleniach i porozumieniach miała administrować spółdzielnia mleczarska. Po burzliwych negocjacjach nie doszło jednak  do porozumienia a miasto przejęło całość kosztów utrzymania muzeum.  Uważam, iż jak najszybciej  należy podjąć próbę dialogu z „Mlekpolem” aby wrócić do rozmów  dotyczących promowania i administrowania tego obiektu . Jeżeli nie uda wypracować się kompromisu wtedy można po zakończeniu projektu myśleć o innym przeznaczeniu tegoż budynku.

na pytanie nr 8
Uważam, iż z tą informacją należy poczekać do prawdopodobnej 2 tury wyborów samorządowych.

 
Kandydatom dziękujemy za odpowiedzi

 

Czekamy na kolejne pytania od mieszkańców do kandydatów na burmistrza Grajewa.

Portal e-Grajewo.pl

Witam. Przede wszystkim chciałabym poznać program Pana Remfelda.
Napisał: Ona dodano: 2018-10-08 19:37:58

niech Kielczewski poda swój program.
Napisał: piotr dodano: 2018-10-10 12:49:21

Brawo panie Remfeld. Male rodzinne firmy przyniosa podatek dla miasta a nie supermarkety co nic nie placa! Głosujemy na PIS
Napisał: grajewiak dodano: 2018-10-12 08:30:49

haha grajewiak a wiesz jakie beda ceny w tych malych rodzinnych firmach? nie zda to egzaminu
Napisał: marek dodano: 2018-10-12 11:50:54

Ceny? A jakość , wolisz jesc niemieckie odpady dla Polaków z gorszych jakościowo składników? Wolisz żeby podatki szły za granice czy zostawały w kraju? Podatki które można przekazać na szpital budowę dróg .zastanow się i wybierz mądrze.
Napisał: X dodano: 2018-10-12 18:04:15

Kiełczewskiemu zależy tylko na władzy i prywacie - po co mu jakikolwiek program ...
Napisał: grajewiak dodano: 2018-10-12 19:06:12

Dziękuje za programy. Cenie uczciwość gdyż tym kieruje się w życiu.Tak mnie wychowano. Nie może człowiek człowiekowi być wilkiem i nie akceptuje "kolesiostwa" czy "układów" uważam że każdy powinien otrzymywać tylko to na na co za pracuje ale nie ze względu na nazwisko czy układy ....
Napisał: Ona dodano: 2018-10-12 19:11:27

kandydat bez zastępcy to porażka, konkretnie proszę o jasną odpowiedz
Napisał: Barys dodano: 2018-10-12 22:58:12

''Ona''- masz rację,też jestem za tym,że powinniśmy zapracować,a nie,np.dostaję pracę bo córka moja jest z synem,kogoś na stanowisku. Myślę,że długo to się nie zmieni :(
Napisał: grajewianka dodano: 2018-10-13 08:11:49

Którego kandydata z Grajewa do Sejmiku Województwa Podlaskiego popiera pan Kiełczewski i pan Latarowski ?
Napisał: Georg dodano: 2018-10-13 09:21:07

Co znaczy hasło-zgoda, normalność? Czy do tej pory żyliśmy w nienormalnym mieście? Pan Remfeld od wielu lat istnieje mniej lub bardziej w grajewskiej polityce- czy to hasło oznacza, że z władzami jest coś nie tak?
Napisał: Nanu dodano: 2018-10-13 17:47:49

Nanu: a w normalnym ? Czy Ty widzisz czy tylko patrzysz ? Naprawdę miałam w szerokim poważaniu to co sie dzieje w Grajewie bo tu nie mieszkałam. Wyjechałam Tak jak to robi większość z młodzieży. Miałam dość grajdolka. Wróciłam po 15 latach i nie wierzę co tu się wyprawia. Nie mam wybranej osoby na która pójdę głosować. Ale wiem że albo coś z tym trzeba zrobić albo o tym głośno mówić. Nie podobaja mi się układy ukladziki Tak jak napisałam wcześniej każdy powinien otrzymać to na co zapracuje. Co ważne jeśli nie masz układów nie wypijesz się tu .... ludzi zadaja pytania dlaczego sklepy upadają dlaczego młodzież wyjeżdża a ja zadam pytanie czy my Grajewianie dajemy zarobić Naszym, jest falsz i obluda. Nie obrazajac ale slima Nam z butow wystaje wyzej s..my niz du..y mamy. Ja osoba ktora nie ma w sobie o wlos kultury dzis startuje do Rady Miasta Czy władza dba o każdego mieszkańca ... jeśli osoba która co roku zmienia pracę ma opinie osoby niekompetentnej leniwej po znajomości otrzymuje stołek to o czym My mówimy - normalne miasto ? NIE
Napisał: Ona dodano: 2018-10-13 21:40:02

Do Ona: Dlatego pytam- od lat widać co się dzieje, od lat te same osoby zajmują stanowiska, tylko zamieniają je między sobą. Czy to hasło oznacza totalne zmiany? Czy Pan Remfeld wreszcie zauważył że coś jest nie tak-po takim czasie? Czy to tylko kolejne słowa?
Napisał: Nanu dodano: 2018-10-14 09:04:22

Do Nanu: nie wiem ale obserwując kampanię mam wrażenie że nikt ... jednak zmiana jest konieczna i liczę na zmiany na konkretne zmiany
Napisał: Ona dodano: 2018-10-14 15:05:58

Myślę że Kiełczewski jest z nich najbardziej kompetentną osobą na Burmistrza, ma dobry program, i myśli realnie, bo wiadomo że mały sklepik nie przeskoczy biedronki czy lidla bo w takich dyskontach mamy niższe ceny, a na tym nam wszystkim zależy, no i rozwaliłby te obecne układy układziki, bo to co się dzieje teraz idzie wszystko po układach, że biedny szary człowiek nie ma szans
Napisał: układy dodano: 2018-10-15 01:16:27

mysle ze Pan Kiełczewski to by wszystko oddal w prywatne rece ale od kaplicy komunalnej to niech trzyma się z daleka ...
Napisał: grajewianka dodano: 2018-10-15 15:59:31

Dla małych lokalnych przedsiębiorców, w tym właścicieli lokalnych sklepów, żaden dotychczasowy burmistrz oraz radni nic nie zrobili, wręcz przeciwnie!!!, dlatego ja, jako właścicielka sklepu w Grajewie, na wybory nie pójdę, gdyż nie mam kandydata. Władze miasta robią więcej dla właścicieli zagranicznych supermarketów i innych sklepów wielkopowierzchniowych , niż dla rodzimych. Tak się stało, że na przestrzeni wielu lat straciłam wiarę w to, ze ktoś chce zrobić coś pożytecznego dla lokalnego małego przedsiębiorcy. Jedynie czego ktoś chce, to głosu wyborczego!!! Wszystkie lata dały mi powód, abym kolejnej władzy grajewskiej nie uwierzyła i nie zaufała. Zaznaczam, że dotychczas chodziłam na wybory.
Napisał: właścicielka sklepu w Grajewie dodano: 2018-10-15 19:37:40

Do grajewianka: kaplice wypadało by skończyć budować bo na razie j/. Dla czego jej nie kończą, bo nie ma funduszy. Przerost formy nad treścią.
Napisał: Obserwator dodano: 2018-10-15 23:23:44

A czy pamiętacie jak to w czasie kadencji pana Kiełczewskiego chciano obłożyć opłatami za wywóz śmieci z garaży wszystkich bez wyjątku posiadaczy garaży.Bo ja pamiętam doskonale.A czy wszyscy te śmieci ''produkują ' ?
Napisał: egon dodano: 2018-10-16 18:15:20

Ja nie widzę żadnego z kandydatów na burmistrza żeby miał program na rozwój Naszego Miasta wszystka trzech będo kontynuować to co zaczęto tz.nic. Popatrzcie Panowie kandydaci na Szczuczyn tam nie buduje się hiper czy super markietów lub galerji ,tam buduje się i tworzy zakłady pracy. Tak buduje Miasto Prawdziwy Gospodarz .
Napisał: wojtek dodano: 2018-10-16 18:37:39

Bzdurą jest, że potrzebny jest w Grajewie (małym mieście) kolejny sklep wielkopowierzchniowy. Jak na tak niewielkie miasteczko jest ich i tak za dużo. Te, które są skutecznie wykończyły lub wykańczają małe lokalne sklepy!!! Burmistrzowie i radni opamiętajcie się. W Grajewie potrzebne są inwestycje w postaci zakładów produkcyjnych (różnych branż), a nie kolejne wielkie sklepy. No cóż, ale tak jest dla was najprościej. Czy miasto, jako ludzi pracy ma tylko sprzedawców?, a gdzie jest praca dla ludzi innych zawodów ? Produkcja, produkcja i jeszcze raz produkcja!!!
Napisał: Anna dodano: 2018-10-16 18:43:21

Pan Latarowski konkretnie.Ma nasze głosy!
Napisał: Basia dodano: 2018-10-16 21:17:58

jak to sie stało że Cebeliński T. - dostał stołek zastepcy prezes puk? bez konkursu ? ładnie to tak....
Napisał: KWW dodano: 2018-10-19 15:54:57

Myślę że obecny burmistrz zatrzyma budowę tych molochow.Litosci .Szczuczyn mała miejscowość ale tam idzie się w kierunku powstawania zakładów pracy a nie sklepów czy galerii Niech nasze podatki zostają u nas
Napisał: Xxx dodano: 2018-10-22 08:29:19

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.