Nowe zawody w Niećkowie

aktualizacja: 2016-05-19 07:41:10     nr wiadomości: 28449     przeczytano: 6220     Ilość komentarzy komentarze: 1

Zespół Szkół w Niećkowie w ofercie szkolnictwa na rok 2016/2017 wprowadza dwa nowe zawody: Jeździec oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

Nowoczesne rolnictwo, dzisiaj, tak jak inne dziedziny gospodarki musi opierać się na fachowej wiedzy i wdrażać nowe technologie pozwalające na opłacalność produkcji w gospodarstwie z jednoczesnym spełnieniem wymogów ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa żywności.

Nieodłącznym elementem naszego życia stała się komputeryzacja, która wkroczyła również w dziedzinę rolnictwa, coraz więcej maszyn sterowana jest komputerami i wykorzystuje dane satelitarne do uprawy tworząc tzw rolnictwo precyzyjne.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pozna zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego, możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie, korzyści wynikające z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego, urządzenia wspomagające automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Ponadto nauczy się obsługi paneli komputerowych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz satelitarnych systemów nawigacji pojazdów i maszyn rolniczych.

W opinii ministra właściwego dla tego zawodu absolwenci szkół kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, również w branży zajmującej się obrotem pojazdami, maszynami i urządzeniami rolniczymi, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy.

 

Zawód Jeździec wprowadzono na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. W opinii ministra kształcenie młodych ludzi w tym zawodzie przygotuje fundament do odbudowania polskich sportów konnych. Szkoła zawodowa pozwoli stworzyć bazę dla rozwoju jeździectwa oraz umożliwi młodym ludziom, których pasjonują konie i jeździectwo, zdobycie wiedzy praktycznej i merytorycznej otwierającej ścieżki kariery na rynkach polskich i zagranicznych. Pochodzące z 2009r. szacunki przewidują, że w Polsce w ciągu najbliższych kilkunastu lat:

  • jeździectwo stanie się w Polsce sportem masowym, formą rekreacji, obejmującą 600-800 tys. osób,

  • nastąpi wzrost popytu na konie wierzchowe i zaprzęgowe rzędu 150-200 tys. sztuk, które zostaną wyhodowane w Polsce albo będą sprowadzone z zagranicy,

  • rozwój jeździectwa i hodowli może zapewnić w Polsce 50-75 tys. miejsc pracy.


Na terenie kraju działa około 1 500 podmiotów gospodarczych zajmujących się sportem, rekreacją i turystyką konną (kluby i ośrodki jeździeckie, agroturystyki, prywatne ośrodki). Od dnia 1 stycznia 2007 r. Polski Związek Jeździecki przyjął model szkolenia jeźdźców i trenerów wraz z systemem Odznak Jeździeckich i certyfikowania Ośrodków Jeździeckich. System ten oprócz funkcji szkolenia ludzi koncentruje się na właściwym przygotowaniu konia, na którym jeździec (zawodnik) ma się przygotować do udziału w rywalizacji sportowej. Bez profesjonalnych jeźdźców hodowla, profesjonalna organizacja zawodów jeździeckich jak i prowadzenie treningu nie są możliwe. Kształcenie uczniów w zawodzie Jeździec zwiększy szanse pozytywnych zmian w sektorze jeździeckim w Polsce, a młodym ludziom umożliwi realizowanie pasji i kariery w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 

 

Oferta edukacyjna (*.pdf)

 

 

dobra zmiana dla rolników, rolnictwo precyzyjne to przyszłość
Napisał: rolnik sam w dolinie dodano: 2016-05-21 05:35:04

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.