Nowy sprzęt dla strażaków

aktualizacja: 2018-04-18 09:38:47     nr wiadomości: 34969     przeczytano: 4017     Ilość komentarzy komentarze: 0

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników nowy sprzęt trafił do strażaków ochotników ze Szczuczyna. 

Jednostka OSP dysponuje teraz dodatkowo:

- elektryczną pompą beczkową do cieczy agresywnych (w tym oleju i diesla), której posiadanie bezsprzecznie wpłynie na ograniczenie negatywnych skutków skażenia środowiska przez substancje niebezpieczne i ropopochodne podczas wypadków drogowych jak również podczas szkód powstałych w sytuacjach kryzysowych bądź klęsk żywiołowych na terenach wiejskich,

- fantomem medycznym "Ambu" stanowiącym doskonałe narzędzie dydaktyczne oraz niezbędne uzupełnienie prowadzonych przez jednostkę zajęć, podwyższających wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Koszt całkowity zakupu wynosi 10 900 zł.

 

  - fot. OSP Szczuczyn   - fot. OSP Szczuczyn
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.