Obwieszczenie o licytacji

aktualizacja: 2015-11-20 07:53:15     nr wiadomości: 26801     przeczytano: 9116     Ilość komentarzy komentarze: 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażyna Sosnowska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2015r. o godz. 10:00 w lokalu:
Sikora 3, 19-200 Grajewo odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

1 zbiornik na mleko C 2500 poj. 3 000 litrów 1 [szt.] 

2 paszowóz Kverneland KD 510 SL, typ 510 rok prod.2002

3 ciągnik rolniczy Pronar P5 5130, rok prod. 2007,nr rej. BGR CP01 z turem.nr podwozia P5C100118

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do
zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.


Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz.535) wystawia faktury VAT

Aktualne licytacje

 

Kancelaria Komornicza w Grajewie
19-203 Grajewo Os. Południe 9
tel. 86 2723677

kogo w sikorze licytuja
Napisał: bolek dodano: 2015-11-22 16:08:51

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.