Ogłoszenie SMLW

aktualizacja: 2019-05-23 15:28:48     nr wiadomości: 39288     przeczytano: 4167     Ilość komentarzy komentarze: 0

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Grajewie zawiadamia swoich członków, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podzielone na trzy części odbędzie się w następujących terminach:

I część

11 czerwca 2019 r. /wtorek/ dla  Członków zamieszkałych na os. Południe bud. nr 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 28B, 29,30, 31, 32A, 60, 60A, 60B, 60C, 61, 62, 65, 66. - w świetlicy Spółdzielni - os. Południe 36 w Grajewie o godzinie 17.00.

II część

12 czerwca 2019 r. /środa/ dla  Członków zamieszkałych na os. Centrum, 1000 – lecia i Broniewskiego w świetlicy Spółdzielni - os. Południe 36 w Grajewie o godzinie 17.00.

III  część  

13 czerwca 2019 r. /czwartek/ dla Członków zamieszkałych  na os. Południe bud. nr 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56   w świetlicy Spółdzielni - os. Południe 36 w Grajewie o godzinie 17.00.

 

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
11.06.2019r. – 13.06.2019r.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i zamknięcie listy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i Wniosków
b) Skrutacyjnej

6. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie Protokołu Kolegium wraz z protokołami z poszczególnych części Walnego  Zgromadzenia z czerwca 2018 roku.
8. Złożenie sprawozdań:

a) Zarządu Spółdzielni z jej działalności za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i ze wskazaniem w sprawie podziału nadwyżki bilansowej
b) z realizacji Uchwał i wniosków przyjętych na poprzednich częściach Walnego Zgromadzenia
c) z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018

9. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Przedstawienie programu działania Spółdzielni na 2019 rok.
11. Przedstawienie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od podjęcia Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do podjęcia Uchwały na kolejnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
12. Przedstawienie zasad finansowania  i rozliczenia jednorazowej opłaty na rzecz gminy Miasta Grajewo z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność.
13. Omówienie Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie Uchwał w przedmiocie omawianych spraw w punktach 8 – 13 wraz ze sprawozdaniem  Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie podjętych Uchwał.
16. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami objętymi porządkiem obrad, które będą wyłożone  w siedzibie Spółdzielni w Grajewie os. Południe 36 pokój nr 7 w dni robocze w godz. 9.00 - 14.00. Materiały i wzór pełnomocnictwa będą również dostępne na stronie internetowej www.smlwgrajewo.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału

           Grajewo, dnia 15.04.2019 r.
                   
Zarząd Spółdzielni

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.