PUK: Ogłoszenie o przetargu

aktualizacja: 2018-04-13 10:09:26     nr wiadomości: 34923     przeczytano: 4305     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie

ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w Grajewie przy ul. Ekologicznej, posiadającą urządzoną w Sądzie Rejonowym, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Grajewie, księgę wieczystą KW LM1G00042943/3, zabudowana budynkiem – pozostałe budynki niemieszkalne.

Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1893/14, 1894/9, 1895/2 o łącznej powierzchni całkowitej 0,1372 ha. Wszystkie działki będą zbyte jako jedna nieruchomość.

Teren na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sposób korzystania: BA – tereny przemysłowe. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem PP – obszary przemysłowe i stanowiące zaplecze techniczne miasta Grajewa.

Cena wywoławcza – 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).

Wadium – 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy).


Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie przy ul. Targowej 19  o godz. 10:00 w dniu   27 kwietnia 2018 r.

Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. na konto Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul Targowa 19 Nr 52 1020 1332 0000 1102 0026 9258. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19 (PN - PT w godz. 7:00 – 15:00), tel.  86 272 37 65.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19, na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19: www.puk.grajewo.com. oraz w BIP Miasta Grajewo.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.