Poseł Gwiazdowski odpowiada

aktualizacja: 2018-10-18 19:22:06     nr wiadomości: 37484     przeczytano: 7428     Ilość komentarzy komentarze: 44

Poseł Gwiazdowski odpowiada na pytania wyborców

W związku z napływającymi pytaniami do komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Grajewie postanowiłem odnieść się do najczęściej zadawanych, aby możliwie jak najdokładniej wyjaśnić obecna sytuację w mieście Grajewo.

 

1. Miejska pływalnia. Miejska pływalnia generuje olbrzymie koszty, a jej utrzymanie obciąża budżet Grajewa. Czy jest możliwość pozyskania dofinansowania, aby je pokryć z zewnętrznych źródeł? Jak radzą sobie inne miejscowości, bo Grajewo nie najlepiej.

Odpowiedź:

Miasto Grajewo doczekało się pływalni. Od początku było wiadomo, że pływalnia sama nie zarobi na siebie  i potrzebna będzie dotacja z budżetu miasta na jej utrzymanie. Zadaniem skutecznego gospodarza jest zadbanie o redukcję tych kosztów. Burmistrz powinien zapewnić uczniom szkół podstawowych z terenu miasta, jak również i całego powiatu grajewskiego możliwość skorzystania z programu ogólnopolskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”, na którego realizację składa się wnioski bezpośrednio w Ministerstwie lub w Podlaskim Szkolnym Związku Sportowym. Wiem, że samorządy z Kolna, Moniek czy Wysokiego Mazowieckiego z takiego programu korzystają. Dzięki temu zajęcia dla dzieci i młodzieży są bezpłatne - finansowane w 80 % ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki , pozostałą część dofinansowuje samorząd. Oczywiście Ministerstwo zapewnia również środki finansowe na transport uczniów. W Wysokiem Mazowieckiem z projektu korzysta około 80 grup i każda liczy po 15 osób, Mońki utworzyły 60 grup również każda po 15 osób. Dzięki takim projektom basen na siebie zarabia, do jego kasy wpływa 80-100 tys. zł  rocznie. Jest również możliwość rozszerzenia tego programu o młodzież szkoły średniej jak również szkoły specjalnej, wówczas Starostwo Powiatowe mogłoby partycypować w kosztach jego utrzymania.

 

2. Tereny inwestycyjne w Grajewie. O co chodzi z suwalską specjalną strefą ekonomiczną- podstrefą Grajewo. Dlaczego do tej pory nie ma inwestorów, natomiast w sąsiedniej miejscowości Szczuczyn kolejna firma jest zainteresowana współpracą. Co powinien zrobić włodarz miasta, aby przyciągnąć przedsiębiorców, ponieważ miejsc pracy w mieście jest ciągle za mało.

Odpowiedź:

Dobrze, że Grajewo posiada podstrefę Grajewo Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Teren jest uzbrojony i przygotowany. W obecnej chwili miasto Grajewo ma problem z pozyskaniem inwestorów. Patrząc na sąsiednie gminy np. Szczuczyn widać, że wszystko idzie zgodnie z planem, podstrefa Szczuczyn zaczyna żyć, powstają zakłady pracy- miejsca pracy dla mieszkańców i podatki trafiają do gminy. Myślę, że powinniśmy dążyć do tego, aby tę podstrefę jak najszybciej zagospodarować, aby przynosiła korzyści i dochody. Proszę zauważyć, że ta podstrefa była realizowana ze wsparciem środków  z Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie trwałość projektu wynosi 5 lat i niedługo ten czas upłynie. Nie znam szczegółów umowy, ale obawiam się czy nie będzie trzeba zwracać środków finansowych z tego powodu, że w  podstrefie nic się przez te 4 lata nie działo. Przyszłe władze powinny jak najszybciej podjąć działania, aby była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Należy również zmienić plany zagospodarowania przestrzennego, z których  wynikałoby, jaka część miasta jest przeznaczona pod budownictwo rodzinne, a jaka pod działalność gospodarczą. Należałoby się również zastanowić nad inkubatorem przedsiębiorczości, gdzie ludzie rozpoczynający działalność gospodarczą mogliby mieć swoje biura na tzw. „dobry start”. Jako rządzący staramy się obniżyć liczne obciążenia spoczywające na młodych przedsiębiorcach, natomiast dobrze zarządzane miasto powinno wyjść z inicjatywą, aby umożliwić zwłaszcza młodzieży dobry start w biznesie. Być może dobre warunki rozwoju i ulgi w podatkach zahamują odpływ młodzieży.

Dochodzą do mnie informacje, że przyczyną stagnacji w podstrefie jest rzekomo brak odrolnienia działki. Uważam, że było mnóstwo czasu na jej odrolnienie i przy dobrych staraniach władz samorządowych można byłoby tę działkę przygotować, tym bardziej, że były już przeznaczone na to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. W Szczuczynie buduje się na działkach rolnych i nie przeszkadza to inwestorom, więc nie wiem czy to jest przyczyna stagnacji. Ja takich zgłoszeń dotyczących odrolnienia działki podstrefy Grajewo od Urzędu Miasta Grajewo nie miałem , a z pewnością starałbym się pomóc rozwiązać ten problem.

 

3. Gospodarka wodno-ściekowa. Grajewo nadal nie jest w całości skanalizowane. To wstyd dla miasta i dla gospodarza. Obecny burmistrz twierdzi, że środki zewnętrzne na skanalizowanie miasta były najwyższe w kadencji poprzedników. Czy Miasto zaprzepaściło szansę, aby naprawić te zaniedbania?

Odpowiedź:

Budowa sieci kanalizacyjnej i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Grajewie to zadanie niezwykle ważne. Jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, aby takie miasto jak Grajewo nie miało kanalizacji i wodociągów co jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Miasto Grajewo powinno dołożyć wszelkich starań, aby tę inwestycję zrealizować. Dziwi mnie to, że miasto Grajewo złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie wycofało się ze złożonego projektu. Koszt całkowity projektu wynosił ponad 40 milionów złotych , wnioskowane dofinansowanie to około 28 milionów złotych, natomiast wkład własny Grajewa miał wynosić około 12 milionów złotych. Miasto Grajewo wycofało się z projektu zaprzepaszczając szanse wielu mieszkańcom Grajewa na godne życie. Ulice, które straciły szansę to między innymi ul. Wojska Polskiego, ul. Ełcka, ul. Grota- Roweckiego, ul. Wiejska, ul. Piaskowa, ul. Lawendowa, ul. Chabrowa, ul. Cicha,  ul. Jaśminowa, ul. Kolejowa, Plac Niepodległości, ul. Architektów, ul. Nowo-Osiedle, ul. Targowa, ul.11-go Listopada, ul. Legionistów, ul. Rotmistrza Konopki, ul. Perlitza, ul. Spokojna, ul. Kościelna, ul. na Osiedlu Jana Pawła II, ul. Elektryczna, ul. Ekologiczna, ul. Piłsudskiego, ul. Miła, ul. Sportowa, ul. Partyzantów, ul. Konopska, ul. Łąkowa, ul. Stefczyka, ul. Działkowa, ul. Kwiatowa, ul. Kolejowa. Dlaczego obecny burmistrz zrezygnował z tego projektu? Uważam, że to zadanie powinno być realizowane w pierwszej kolejności, ponieważ jest to już jedna z ostatnich perspektyw finansowych, gdzie jest dofinansowanie na tego typu przedsięwzięcia ze środków unijnych. Przez tę decyzję najprawdopodobniej Grajewo będzie musiało w następnych latach na tych ulicach wykonywać kanalizację ze swoich środków finansowych, a będzie to bardzo duże obciążenie dla miasta. Jeżeli nasz kandydat Pan Remfeld wygra wybory być może uda się przywrócić ten projekt, aby wcielić go w życie, i aby ta inwestycja była dla miasta Grajewo zrealizowana, być może będą jeszcze nabory wniosków na te zadania. Uważam, że wykonanie instalacji sanitarnej w mieście jest priorytetem.

 

4. Którego ze startujących w tych wyborach kandydatów do Sejmiku Pan popiera? Kto Pana zdaniem będzie najlepiej reprezentował interesy Grajewa?

Odpowiedź:

Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego są niezwykle ważne i istotne, szczególnie dla nas dla Prawa i Sprawiedliwości, gdzie od 12 lat już nie rządzimy w województwie, a żeby dobrze rządzić w Polsce, trzeba dobrze rządzić w samorządzie. Myślę, że mamy dobrą drużynę, która przyniesie nam zwycięstwo w Sejmiku Województwa Podlaskiego już 21 października 2018 roku. Wówczas będziemy decydować o losach województwa podlaskiego. Pragniemy, aby również mniejsze miejscowości mogły korzystać ze środków województwa, a nie tylko duże aglomeracje. Stopień wykorzystania środków unijnych jest na bardzo niskim poziomie. Kończy się perspektywa 2014-2020, a stopień wykorzystania środków to około 13-14% w związku z czym jest wiele do zrobienia. Mówiąc konkretnie o kandydatach w mieście Grajewo i powiecie grajewskim (dla mnie jest najważniejszy patriotyzm lokalny) na pewno zagłosuję na Panią Wandę Mieczkowską - grajewiankę, która od wielu lat działa na rzecz miasta Grajewo. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, udziela się społecznie, jest zaangażowana w to co robi. Zachęcam do głosowania na Panią Wandę, ponieważ jest to jedyna przedstawicielka z Grajewa z list Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli macie Państwo inne preferencje polityczne to proszę o poparcie dla kandydatów z powiatu grajewskiego, ponieważ będą oni reprezentować interesy powiatu grajewskiego. Przedstawiciel Grajewa zawsze będzie zabiegał o swoje miasto i swój powiat.

 

5. Dworzec. W każdej kampanii przewija się temat dworca kolejowego w Grajewie. Dlaczego do tej pory nie jest on wyremontowany i zagospodarowany. Czy Grajewo ma szansę na jego uruchomienie?

Wielu kandydatów na burmistrzów obiecywało mieszkańcom, że będą odjeżdżać z dworca autobusy lub pociągi. Pociągi odjeżdżają, z tym że dworzec stoi zamknięty na cztery spusty. Gospodarzem dworca powinno być miasto i to miasto powinno decydować o tym co się w tym budynku będzie działo. Nie należy mówić, że ktoś za nas coś zrobi. Zdziwiony jestem, że w czasie trwania swojej  kadencji burmistrz nie przejął dworca i nie pozyskał z budżetu państwa środków na jego remont. Widocznie władze miasta uważały inaczej, nie były gotowe na to, aby ten dworzec przejąć, być może obawiały się, że nie udźwigną kosztów z tym związanych. Jako poseł rozpocząłem rozmowy z PKP Nieruchomości, żeby dworzec przejęty został od Skarbu Państwa, czyli w tym przypadku od Starostwa Powiatowego w Grajewie, które zarządza tym dworcem w imieniu wojewody i te rozmowy trwają. W Programie Wojewódzkim Prawa i Sprawiedliwości dworzec został ujęty do realizacji w nowej kadencji samorządu czyli na lata 2018- 2023 . Jeżeli Pan Waldemar Remfeld zostanie burmistrzem na pewno będzie to zrealizowane. W wyniku naszych starań o dworcu mówił zarówno premier Morawiecki, jak również Minister Infrastruktury. Do przemyślenia jest jeszcze partnerstwo miasta z PKP Nieruchomości. W programie naszego kandydata na burmistrza jest zagospodarowanie dworca na dodatkowe cele publiczne. Wówczas można byłoby ubiegać się o dofinansowanie z Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pamiętajmy, że to obiekt zabytkowy. Jestem przekonany,, że zdecydowane działania w stosunku do dworca podejmie nasz burmistrz Waldemar Remfeld dzięki, czemu za rok, półtora z dworca odjadą pierwsze autobusy.

 

6. Dlaczego PIS wystawia swojego kandydata na burmistrza?

Odpowiedź:

Waldemara znam od lat. Można powiedzieć, że jest moim zastępcą w Prawie i Sprawiedliwości, więc jest naszym naturalnym kandydatem na Burmistrza Miasta. Kandydaturę Pana Remfelda na burmistrza zgłosiliśmy w miesiącu kwietniu do władz Prawa i Sprawiedliwości Zarządu Okręgowego w Białymstoku. Obserwując poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w kraju, województwach jak i w mieście Grajewo uważamy, że to była dobra decyzja, by wystawić własnego kandydata. Nasz kandydat to gwarancja zmian na lepsze w mieście Grajewo. Odnosząc się do pozyskanych 5,7 mln zł środków  zewnętrznych przez obecnego burmistrza, uważam że  nasz kandydat pozyska tych środków znacznie więcej i pokaże , że miasto może się szybciej rozwijać. Obecnie pozyskiwane środki są na bardzo niskim poziomie w odniesieniu do sąsiednich znacznie mniejszych samorządów takich jak np.: Wąsosz, który pozyskał około 10 mln zł, Radziłów około 8 mln zł, miasto Kolno około  34 milionów zł, Szczuczyn około 30 milionów złotych. Nasz kandydat gwarantuje mieszkańcom Grajewa dobrą współpracę z rządem i samorządem wojewódzkim, a to sprawi, że miasto będzie pozyskiwać więcej środków na inwestycje sprzyjające rozwojowi Miasta Grajewo takie  jak: budowa kanalizacji, dróg, ścieżek rowerowych, zagospodarowanie dworca, budowa sali gimnastycznej, boiska lekkoatletycznego. Są to zadania, które będą zrealizowane przez naszego burmistrza w kadencji 2018-2023.

Kazimierz Gwiazdowski

 

e-Grajewo.pl

Panie Gwiazdowski tyle mówił pan, że pomagał obecnemu z dworcem, miał być tam ARMIR. Nic pan z tym nie zrobił. A teraz raptem już obiecuje pan że zrobi? To coś jest nie tak. /
Napisał: mieszkaniec dodano: 2018-10-18 14:45:10

Panie Kazimierzu dopiero teraz będzie pan myślał o Grajewie? A gdzie byliście z panem Remfeldem do tej pory. /
Napisał: grajewiak dodano: 2018-10-18 15:02:38

Pan poseł to coś w ostatnim czasie często w Grajewie. Chyba wybory idą ....
Napisał: Natka dodano: 2018-10-18 15:09:31

NA PEWNO, NA PEWNO jak wygra Remfeld. Panie pośle " na pewno 'to nie zyje Kopernik. Remfeld miał juz swoje 8 lat i nic w sprawie kanalizacji nie zrobili./
Napisał: oko dodano: 2018-10-18 15:14:48

Nie lubię PiSu ale dobrze skomentował naszego burmistrza!
Napisał: marcin dodano: 2018-10-18 15:20:40

Grajewo daleko w tyle nawet za Wąsoszem..
Napisał: Janina dodano: 2018-10-18 15:20:57

A co pan zdziałał i pozyskał dla Grajewa? /
Napisał: Zenek dodano: 2018-10-18 15:52:33

Brawo panie Pośle, ze otworzył pan oczy grajewiakom. Szkoda tylko tych zaprzepaszczonych szans dla naszego miasta.
Napisał: Wiola dodano: 2018-10-18 16:06:03

Wasosz 10 milionów z unii, Radzilow 8 milionów z unii, Kolno 32 , a Szczuczyn 30./ my tylko około 5,7 milionów./
Napisał: Wyborca dodano: 2018-10-18 16:08:30

Zyskal pan w moich oczach mówić prawdę dla mieszkańców grajewa. Oby pan remfeld wygrał te wybory bo trzeba nam będzie do wasosza się przenosić. Ludzie piszą ze Szczuczyn będzie miastem powiatowym, ja się nie dziwie Szczuczyn 30 milionów z unii a my 5,7.../
Napisał: Czytelnik dodano: 2018-10-18 16:14:29

Mądrzy ludzie jak przeczytają to wyciągną wnioski, a głupim nic nie pomoze.
Napisał: Monika dodano: 2018-10-18 16:19:53

I znowu tylko obiecują już byli na tym stołku i nic nie widać./
Napisał: wyborca dodano: 2018-10-18 16:30:55

A gdzie pana obiecana pomoc? Pamiętam kiedy startował Pan na posła - obiecał Pan pomoc obecnemu burmistrzowi... Gdzie ona jest... tyle lat i nic a teraz Pan krytykuje? /
Napisał: Janek dodano: 2018-10-18 16:36:30

No cóż..wiedzieliśmy ze Grajewo daleko w tyle za Szczuczynie..ale żeby aż tak. /
Napisał: Szczuczyniak dodano: 2018-10-18 16:38:21

Boże...żeby Grajewo było za Wasoszem../
Napisał: Jola dodano: 2018-10-18 16:47:09

I to porównanie z małymi miejscowościami, a co gdyby porównać z miastem podobnym do Grajewa/
Napisał: Robi dodano: 2018-10-18 16:50:45

Jako rodzic jestem zbulwersowana ze muszę placic z własnej kieszeni za naukę pływania w grajewski basenie, gdy w sąsiednich miejscowościach dzieci maja to za darmo./
Napisał: Matka dodano: 2018-10-18 16:54:53

Jeden już taki był co obiecał że w Polsce stworzy drugą japonie Pan Gwiazdorski obiecuje to dla Grajewa Panie Pośle proszę nie robić z ludzi durni którzy nie wiedzą o co chodzi wiadomo że nic i tak nie zyskamy a raczej stracimy.Gdzie pan był do tej pory Grajewo istnieje nie od dziś i jak do tej pory nie pamiętał pan o nas grajewiakach dlaczego nagle teraz takie obietnice mądry człowiek wie że to puste obietnice.
Napisał: Seba dodano: 2018-10-18 17:01:38

No niestety...obecny burmistrz nie promomuje grajewiakow w radach sejmiku, woli chyba aby Kolno się rozwijało. Pewnie tak samo było z promowanie posła, No jak się woli suwałki...
Napisał: Zawiedziona dodano: 2018-10-18 17:02:43

Jak wygra Kiełczewski to Grajewo ruszy do przodu, strefa ekonomiczna zacznie działać, jeszcze mamy szansę na rozwój./
Napisał: mieszkaniec dodano: 2018-10-18 17:16:32

Do matka dzieci ze szkół mają za darmo basen. Miasto finansuje autokar który dowozi dzieci ze szkół. A jak chcesz czegoś więcej no to sory płać
Napisał: matka 1 dodano: 2018-10-18 18:43:40

Z Pana tekstu wyczytałem że nie jest Pan posłem ziemi grajewskiej tylko posłem Waldemara Remfelda. ..
Napisał: Tomek dodano: 2018-10-18 19:12:10

Pan Latarowski miał aż 4 lata, Grajewo ma swoją strefę ekonomiczną ale nic się tam nie dzieje, zamiast tego ludzie i firmy uciekają do Szczuczyna, poczekajcie jeszcze kilka lat a zostaniemy miastem emerytów. Nie chce nikogo obrażać ale tak właśnie bedzie.
Napisał: Janek dodano: 2018-10-18 20:11:48

Może w końcu będzie burmistrz co postawi na lokalny patriotyzm, będzie wspierać grajewskich kandydatów do sejmiku czy na posła../
Napisał: Lokalny patryiota dodano: 2018-10-18 20:38:47

Matka za darmo to ty mozesz uczyc go w wannie lub w miejscowej rzece. Vide bene nawet w szalecie grajewskim trzeba zaplacic.
Napisał: Darek dodano: 2018-10-18 20:57:22

Do matek i dyrektorek juz wczesniej byly apytania dlaczego zadna ze szkol grajewskich nie korzysta z prgramu ,, umiem plywac ,, a to sa pieniadze dla plywlni rowniez , korzystaja z tego szkoly gdzie nie ma basenow a grajewskie dyrektorki czekaja tylko na gotowe srodki podatnikow grajewskich i zamiast obnizac , podnosza koszty plywalni , szkoly z gm. Radzilow ,Wasosza od wielu lat sa w tym programie...
Napisał: matek dodano: 2018-10-18 21:43:40

wszystko rozumiem, ale popierać do sejmiku KURPI, a nie swoich, tego nie zrozumiem..
Napisał: max dodano: 2018-10-18 22:42:44

Suma 5,7 miliona na tle satelitów Grajewa przeraża./
Napisał: magda dodano: 2018-10-18 22:44:32

Panie pośle wymienia pan Radziłów, a co pan tam zrobił //?
Napisał: Franio dodano: 2018-10-18 23:46:40

Zgadzam się z Jankiem; Pan Burmistrz przez 4 lata nic nie zrobił w tym kierunku żeby ściągnąć lub zatrzymać jakąś firmę w Grajewie, niedługo to będzie miasto emerytów i rencistów, to i szkoły polikwidują bo nie będzie dzieci, nauczyciele będą musieli szukać pracy poza Grajewem
Napisał: Andrzej dodano: 2018-10-19 00:08:42

Panie posle Gwiazdowski / gdzie byl pan do tej pory razem z poslem Andruszkiewiczem, senator Anders i polgrajewiakiem poslem Kaczynskim ktorego ojciec urodzil sie w Grajewie Rajmund Kaczynski a na dworcu kolejowym pracowal dziadek Leszka i Jarka Kaczynskich dworzec byl oknem na swiat powstaly obecne zaklady pracy funkcnjonuja do dzisiaj a nowych nie widac i slychac To jest dzialalnosc pana i tych poslow razem z Remfeldem i Latorowskim i tej calej Polskiej Zjednoczonej Prawicy Radiomaryjnej. !
Napisał: grajewiak dodano: 2018-10-19 02:51:29

Obecna kadencje burmistrza i rady oceniam jako jedna z najsłabszych. Grajewo ze swoim budżetem powinno osiagnac poziom dofinansowania środków unijnych na poziomie minimum 60 milionów.Budzet Szczuczyna jest kilkukrotnie mniejszy od Grajewa a jego wynik unijnej dotacji to 30 milionów, przy naszym 5,7miliona. Co mogę napisać. Rozczarowanie.
Napisał: Politolog dodano: 2018-10-19 05:56:38

/ król jest nagi
Napisał: krol dodano: 2018-10-19 06:36:38

Panie pośle jest pan posłem już którąś kadencję. Dlaczego dopiero przed wyborami jest pan taki aktywny i przypomniał sobie o Grajewie? /
Napisał: wyborca dodano: 2018-10-19 07:23:48

Zgadzam się z Politologiem; obecna kadencja Burmistrza, najmniej pozyskanych środków unijnych, stąd Grajewo prawie się nie rozwija
Napisał: Tomek dodano: 2018-10-19 10:47:22

To burmistrz składa wnioski i pisze lub wynajmuje firmy na projekty aby otrzymać dotacje. Nie ma co zwalać na posła dyrektorów, naczelników, że nie zrobili. To burmistrz za zarząd. Jak dobrze to są efekty, a jak zle to też widać.
Napisał: obiektywny dodano: 2018-10-19 10:50:14

Fakty bolą..., zmieniłam zdanie o obecnym burmistrzu
Napisał: Janina dodano: 2018-10-19 11:02:10

Wynajmować firmę by przeprowadziła przetarg? Mając tylu zatrudnionych ludzi w Urzędzie? to po co oni tam??/
Napisał: olka dodano: 2018-10-19 12:28:58

Kadencja posła i pana Remfelda też nic dla Grajewa nie dała zastój i nic więcej, teraz jak coś się ruszyło to tylko krytykować potraficie.
Napisał: mieszkanka dodano: 2018-10-19 12:44:26

Czemu Kolno, czy Szczuczyn mają tak duże dofinansowania? Bo mają Via Carpatię, na którą pan Kiełczewski jakoś się nie załapał i Grajewo oczywiście ominie. Te wyniki są spowodowane właśnie budową drogi ekspresowej, której dzięki poprzedniej kadencji nie mamy./
Napisał: Animal Planet dodano: 2018-10-19 13:16:51

A czemu Wąsosz i Kolno maja takie duże dofinansowania? bo maja lepszych włodarzy, może dlatego co?
Napisał: animal dodano: 2018-10-19 13:30:19

/na drogi ekspresowe dotację dostaje GDDKiA a nie miasto. Jakie działania burmistrza takie dotacje. Na kanalizację miasta też się wycofał bo po co tyle pracy jak wynagrodzenie takie same. A co na to radni przecież oni też o tym decydowali i dalej chcą być radnymi.
Napisał: Mieszkaniec dodano: 2018-10-19 14:16:54

Minęły 4 lata, cofamy się, idźcie na wybory, głosujcie, wpuście świeżą krew, ratujmy te miasto my wszyscy.
Napisał: Michał dodano: 2018-10-19 16:20:14

Dlaczego burmistrz i obecna rada miasta do powyższego tekstu się nie odniesie tylko szukają tematów zastępczych. panie Tomku pan tak wszystko komentuje to może i powyższe pan skomentuje...
Napisał: mieszkaniec dodano: 2018-10-19 18:31:25

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.