Praca - ogłoszenie

aktualizacja: 2019-06-06 09:26:22     nr wiadomości: 39405     przeczytano: 4543     Ilość komentarzy komentarze: 0

BURMISTRZ SZCZUCZYNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

referent - ds. promocji i kultury 

 

  1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2) posiada wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane dziennikarstwo, marketing,zarządzanie, informatyka;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.