Projekt rozbudowy ul. Ełckiej

aktualizacja: 2021-01-11 10:01:29     nr wiadomości: 44524     przeczytano: 2639     Ilość komentarzy komentarze: 1

W grudniu ubiegłego roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na zaprojektowanie rozbudowy trzech fragmentów dróg krajowych. Wśród nich zamieszczono wykonanie projektu rozbudowy DK nr 65 na odcinku granica województwa - droga krajowa 61 w Grajewie.

Postępowanie rozpisane przez podlaską dyrekcję dróg obejmuje: wykonanie prac projektowych, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz skutecznej zgody budowlanej i pełnienie nadzoru autorskiego dla rozbudowy drogi krajowej nr 65 do klasy GP (droga klasy G) na odcinku około 1,5 km wraz z przebudową, rozbudową lub budową niezbędnych obiektów inżynierskich, zjazdów, skrzyżowań, dodatkowych jezdni, zatok autobusowych, ciągów pieszo - rowerowych, systemu odwadniania, infrastruktury technicznej, w tym kanałów technologicznych.

Na oferty GDDKiA czeka do 28 stycznia br.


______________
Droga klasy GP - droga główna ruchu przyspieszonego - jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Potocznie często zwana drogą szybkiego ruchu. Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy GP dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowy: 60 i 70 km/h oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowy: 60, 70, 80 i 100 km/h. Drogi klasy GP mogą należeć do kategorii dróg krajowych lub dróg wojewódzkich (wyjątkowo).

Droga klasy G - droga główna - jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy G dopuszcza się dwie prędkości projektowe na terenie zabudowanym: 50 i 60 km/h oraz trzy prędkości projektowe poza terenem zabudowanym: 50, 60 i 70 km/h. Drogi klasy G mogą należeć do kategorii dróg krajowych, dróg wojewódzkich lub dróg powiatowych.

 

chyba ze zrobia przelotowke na estakadzie, a ruch lokalny pod estakada.
Napisał: rajgrodziak dodano: 2021-01-11 21:16:09

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.