Rewaloryzacja budynku

aktualizacja: 2018-12-28 12:33:19     nr wiadomości: 38096     przeczytano: 7039     Ilość komentarzy komentarze: 1

1. Zakres robót budowlanych obejmuje przeprowadzenie następujących prac:

a. konserwacja budowlana istniejącej zewnętrznej struktury budowlanej;

b. zabezpieczenie i wzmocnienie zniszczonych elementów konstrukcyjno-budowlanych budynku;

c. wykonanie nowej obróbki blacharskiej gzymsu attyki;

d. kompleksowa konserwacja, renowacja i odtworzenie wszystkich elementów architektonicznych w ceglanych elewacjach budynku oraz kompleksowa odtworzeniowa wymiana zewnętrznej drewnianej stolarki okiennej;

e. remont i przebudowa zewnętrznych nienormatywnych półokrągłych podestów wejściowych, wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich;

f. projektowana przebudowa wewnętrzna budynku w strefie tworzonych pomieszczeń sanitarno-higienicznych;

g. likwidacja istniejącej sceny w konstrukcji drewnianej oraz wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej na fundamentach żelbetowych i ścian murowanych;

h. udrożnienie otworów i przemurowanie wylotów istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej;

i. kompleksowy remont, przebudowa i zmiana wykończenia wewnętrznego budynku i aranżacji wnętrz w celu dostosowania do obowiązujących standardów użytkowania;

j. demontaż i wymiana istniejących oraz wykonanie nowych instalacji i urządzeń sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz technologicznych, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku;

k. kompleksowe ocieplenie budynku w przestrzeni stropowej oraz wykonanie włazu dachowego.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje sporządzenie:

a. wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

b. wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. 
"Numer referencyjny:
GCK.261.11.2018

Grajewskie Centrum Kultury
Ul. Wojska Polskiego 20
19-200 Grajewo

rewaloryzacja to może być emerytur haha
Napisał: gf dodano: 2019-01-09 18:11:13

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.