Rewitalizacja nadbrzeża jeziora

aktualizacja: 2017-09-12 08:58:46     nr wiadomości: 32929     przeczytano: 7264     Ilość komentarzy komentarze: 0

Gmina Rajgród
19-206 Rajgród
Warszawska 32
Fax. 86 272 19 41

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego.

Zagospodarowanie dotyczy zmian związanych z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego chodnika i schodów, poszerzenia chodnika z montażem obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy), rozbudowy istniejącej linii energetycznej w zakresie oświetlenia parkowego, wykonanie 5 placyków utwardzonych pod stół do gry w piłkarzyki i 4 zestawy do gry w szachy i chińczyka oraz dostawa i montaż stołu do gry w piłkarzyki i zestawów do gry w szachy i chińczyka. Dokładna lokalizacja placyków zostanie ustalona na etapie wykonania zamówienia i zmieści się w obszarze inwestycji ustalonym w decyzji Burmistrza Rajgrodu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.6733.3.2017 z dnia 22.03.2017 r.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.