Rok zarządu województwa

aktualizacja: 2019-12-12 12:45:07     nr wiadomości: 41010     przeczytano: 3633     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przyspieszenie realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego, rozpoczęcie ważnych inwestycji czy organizacja wyjątkowych wydarzeń promocyjnych - to tylko część sukcesów Zarządu Województwa Podlaskiego w ciągu pierwszego roku pracy.

Przyspieszenie wdrażania RPOWP i większy nacisk na promocję regionu
Wśród największych sukcesów można wymienić m.in. zdecydowany wzrost kontraktacji oraz płatności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  Prowadzone są również intensywne prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Dokument będzie podstawą m.in. do programowania nowego RPO i wykorzystania środków z budżetów pastwa i województwa.

Zarząd w pierwszym roku swojej pracy postawił również na promocję regionu. Organizacja takich wydarzeń jak Disco Pod Gwiazdami,  Letniej Trasy Dwójki w Łomży, nawiązanie współpracy z klubami oraz sportowcami, promującymi markę Podlaskie, uruchomienie portalu podlaskie.eu czy uczynienie z naszego regionu bohatera odcinka serialu Rodzinka.pl nagrywanego w województwie podlaskim - te wszystkie działania przyczyniły się do popularyzacji walorów regionu w skali całego kraju.

Udało się znacząco zwiększyć środki na kulturę (o 43% w porównaniu z budżetem przygotowanym przez poprzedni zarząd), a także wypracować stanowisko dotyczące włączenia do sieci TEN-T trasy Białystok-Kuźnica oraz  nawiązać niezwykle istotne dla rozwoju województwa kontakty zagraniczne, m.in. z Republiką Serbską Bośni i Hercegowiny.

Infrastruktura drogowa  kluczem do rozwoju województwa
Nasze województwo zawsze stawiało na rozwój dróg. Budowa wiaduktu w Sokółce oraz budowa dróg wojewódzkich 664 (Lipsk - granica państwa) i 678 (Roszki Wódźki - Wysokie Mazowieckie) - to kluczowe inwestycje drogowe rozpoczęte w minionym roku. Łącznie ze środków unijnych pozyskano ponad 489 mln zł,  z budżetu państwa 96,5 mln zł, a województwa 39,2 mln zł.

W porównaniu do poprzedniego budżetu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały o 340% więcej środków na swoją działalność. 

60% więcej środków na ochronę zdrowia
Podczas ostatniego roku zarząd województwa przeznaczył na ochronę zdrowia 90 mln zł. To o 60% więcej niż w poprzednim budżecie. Środki zostały przekazane m.in. na wyremontowanie oddziału neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego oraz na modernizację Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Zwiększono również wydatki na edukację (o 6%) i sport (o 12%) oraz wręczono 190 nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia sportowe.

Rolnictwo, geodezja i inwestycje
Przekazano ponad 30 mln zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 21 gmin na inwestycje wodno-ściekowe oraz ponad 633 tys. zł dotacji dla 45 gmin w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Zarząd skupił się na także na przedsięwzięciach popularyzujących pszczelarstwo (zakładanie przyszkolnych pasiek, konkurs wiedzy o pszczelarstwie, wydruk kalendarzy z pracami dzieci biorących udział w konkursie plastycznym dla dzieci „Na ratunek ginącym pszczołom” ).

Prezentacja, będąca podsumowaniem dwunastu miesięcy pracy Zarządu WP dostępna jest na stronie www.wrotapodlasia.pl
 

 

  - fot. UM w Białymstoku
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.