Rozliczanie ogrzewania cd.

aktualizacja: 2015-11-16 19:42:48     nr wiadomości: 26760     przeczytano: 8035     Ilość komentarzy komentarze: 73

Rozliczanie ogrzewania …  ciąg dalszy

Trwa sezon grzewczy w naszej spółdzielni,  dla mieszkańców zwiastujący nadchodzące problemy, a dla firmy rozliczającej ciepło  owocne  żniwa. Centralne ogrzewanie to jeden ze składników naszych opłat, który zalicza się do tych niezależnych od spółdzielni. Jednak w rzeczywistości  wygląda to zupełnie inaczej.

 Producentem  i dostarczycielem  ciepła do naszych mieszkań jest PEC, a Spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem, który powinien w sposób uczciwy dokonywać jego rozliczania  dla mieszkańców spółdzielni. Tu spółdzielnia  dobrała sobie jeszcze jednego pośrednika, firmę  która  to zainstalowała na  grzejnikach podzielniki i pobiera od mieszkańców  opłaty za rozliczenie ciepła. Mamy więc dwu pośredników.

Nieprawidłowości przy rozliczaniu ciepła:

  1. Nieprawne pobieranie przez firmę rozliczającą opłat za rozliczanie c.o. 11,68 od każdego grzejnika, a w budynkach z ciepłomierzami po 24,66 od każdego mieszkania. Zamontowano podzielniki we wszystkich pomieszczeniach gdzie znajdują się grzejniki, w przedpokojach,  łazienkach. Powód montażu nasuwa się sam, dodatkowe pieniądze od każdego punktu.  Płacimy pieniądze na fundusz eksploatacyjny  i to z tego funduszu powinny być finansowane opłaty. Złamane tu zostało prawo  energetyczne / Art. 45a ust. 4/  
  2. Złamane zostało prawo przez Radę Nadzorczą, uchwalającą regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w SMLW w Grajewie.  /Art.45a ust.4 prawo energetyczne oraz  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  Art.11  11 /. W regulaminie ustalono ryczałt 7,50 /poprzednio 4,80 /za m2 płacony przez cały rok.  Oplata tzw.  ryczałtu nie powinna być ustalana dla całej spółdzielni, ale dla każdego budynku oddzielnie  według średniego zużycia. Producentem i dostarczycielem ciepła do mieszkań jest PEC, który ustalając stawkę opłat za dostarczaną energię cieplną  musi uzyskać akceptację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a Spółdzielnia będąc tylko jednym z pośredników nie musi występować do nikogo i ustala stawki z sufitu.
  3. Nieocieplone budynki starego budownictwa są nieprzystosowane do opomiarowania podzielnikami, które nie są przyrządami pomiarowymi, a służą jedynie do podziału ciepła. Zawory termostatyczne w które są zaopatrzone grzejniki w mieszkaniach nie spełniają wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Rozd.4 Instalacje grzewcze  § 134  z dnia 12-04-2002 r. Zawory zamontowane w mieszkaniach nie mają funkcji ograniczania temperatury minimalnej W zawiązku z tym cała instalacja jest nieprzystosowana do opomiarowania, czyli jest niesprawna.  Jeżeli w budynku wielorodzinnym w jednym z mieszkań obniżona zostanie temperatura o ponad 40 C od obliczeniowej, powoduje to dogrzewanie jednych mieszkań kosztem innych.  Konsekwencją takiej sytuacji jest  skraplanie się wody na wspólnych ścianach mieszkań dogrzewanych i niedogrzewanych, co w efekcie wywołuje zagrzybienie lokali, a nawet uszkodzenie konstrukcji nośnej budynku. Właściwe według  tego Rozporządzenia   są głowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej +160C do budynków wielorodzinnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa według prawa jest administratorem i zarządcą budynków, a właścicielami są jej członkowie.  Cała działalność spółdzielni finansowana jest z naszych opłat za mieszkania. Jak widać   sposób rozliczania opłat za ciepło i wydatkowanie naszych   pieniędzy jest niewłaściwy, niezgodny z obowiązującym prawem.

Tu rodzi  się problem potwierdzający tezę,  że spółdzielnie mieszkaniowe  są państwem w państwie i  tak naprawdę nie ma nad nimi żadnej kontroli. Lustracja Związku Rewizyjnego  jest zwykłą formalnością, gdzie rewident nie musi widzieć tych nieprawidłowości, które są niewygodne dla Spółdzielni.  Przykładem jest właśnie niezakwestionowanie  sposobu rozliczania energii cieplej, pobierania opłat za jej rozliczanie i regulaminu rozliczania centralnego ogrzewania w Spółdzielni. Gdzie jest odpowiedzialność prawna organów Spółdzielni,  takich jak Zarząd i Rada Nadzorcza. Spółdzielnia zatrudnia i opłaca z naszych pieniędzy radcę prawnego, który nie widzi łamania prawa. Radca prawny w spółdzielniach służy do interpretowania / naginania/  prawa wygodnego dla Zarządu, a nie do jego przestrzegania. Ja nie jestem po niczyjej stronie, ja nie prowadzę żadnej kampanii wyborczej, ja jestem za sprawiedliwością, a tu widać  jej brak. To co dzieje się w spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce to jest  EWIDENTNE BEZPRAWIE. Dlaczego rządzący PAŃSTWEM  nic nie robią w tej sprawie, gdzie tu jest przestrzeganie prawa i   sprawiedliwość.

Jesteśmy właścicielami mieszkań, a nie lokatorami, jesteśmy współwłaścicielami spółdzielni, a  w związku z tym pracodawcami dla zarządu i pracowników i co z tego mamy… Traktuje się nas jak niewolników.  Myślę że już dosyć tej niewoli, dosyć stosowania terroru i samowoli myślę że nadszedł  czas na zmiany. Niech ten sezon grzewczy z rozliczaniem ogrzewania za pomocą podzielników będzie ostatnim takim sezonem. Prawo jest po naszej stronie, po stronie mieszkańców.

                                                                                                                           Barbara Muszyńska

 

Grajewskie Stowarzyszenie Obrony Praw Członków i Lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowych naszaspoldzielnia@op.pl  tel. 725 598 091

zainteresowanym podaję podstawę prawną : 

Art.1  Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Art.3  Ustawy  prawo spółdzielcze

Art. 45a Ustawy prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12-04-2002 r Rozdział 4  Instalacje grzewcze § 134

.

Głowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej +16˚C do budynków wielorodzinnych

Jeżeli w budynku wielorodzinnym w jednym z mieszkań obniżona zostanie temperatura o ponad 40 C od obliczeniowej, powoduje to ogrzewanie jednych mieszkań kosztem innych.

Zawory na grzejnikach znajdujące się w naszych mieszkaniach  mają zakres od 0 do 5 / temperatura od 0 do  maximum ponad  20 0 C, a na zaworach termostatycznych które są obowiązujące według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury mają zakres od 2 do 5 temperatura od 160 C do 280 C.          

                                                                                                                      

Przedstawiony zawór spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 roku

- do mieszkania z zakręconymi grzejnikami dostarczane jest ciepło z sąsiednich lokali bez rejestracji  przez przyrządy pomiarowe; np. podzielniki ciepła lub liczniki ciepła

- użytkownicy  mieszkań sąsiadujący z nieogrzewanym lokalem muszą pobierać więcej ciepła dla zapewnienia w swoim mieszkaniu odpowiedniego komfortu cieplnego, aby nadrobić straty ciepła, które przenika do mieszkania nieogrzewanego.

Konsekwencją takiej sytuacji jest skraplanie się wody na wspólnych ścianach mieszkań dostatecznie dogrzewanych i niedogrzewanych, co w efekcie wywołuje zagrzybienie lokali, a nawet uszkodzenie konstrukcji nośnej budynku.

Aby  takiej sytuacji uniknąć, należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r o warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wprowadziło obowiązek stosowania w budynkach wielorodzinnych takich głowic termostatycznych, które utrzymywać będą w lokalach mieszkalnych temperaturę nie niższą niż 16 0 C.

Grupa głowic termostatycznych:

RA  2996

RAW  5116

RAW-K  5136

RAWIS  RA  2946

VERSA RAW  5216

posiada konstrukcyjnie ograniczony zakres regulacji temperatury w przedziale 16 – 28 0 C.

Oznacza to, że nie ma możliwości obniżenia dolnej wartości nastawionej temperatury poniżej określonego rozporządzeniem pułapu  16 0 C.

 

 

Wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 25 września 2015r (IC 45/15) unieważniona została uchwała rady nadzorczej spółdzielni w Hajnówce, uchwalającej regulamin rozliczania kosztów ogrzewania.

Cytaty z orzeczenia :

„ …. Głównym bowiem celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ich członków, a nie zarabianie na nich..”

„… Nadwyżka powinna być zwracana wpłacającemu, aby dany właściciel mieszkania, bądź użytkownik mógł swobodnie dysponować swoimi przecież środkami finansowymi…”

„ …. Zasadniczym celem niniejszego postępowania jest uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni i dostosowanie zapisów regulujących wysokość opłat za koszty centralnego ogrzewania i wody zgodnie z rzeczywistym faktycznym ich zużyciem …”

„ … Niedopuszczalne jest więc, zamiast stosowania urządzeń lub rzeczywistych pomiarów wartości wskazań, zakładanie wartości, które mają rzekomo odzwierciedlać  rzeczywiste zużycie…”

„ … nieuzasadnionym jest wprowadzenie systemu rozliczeń indywidualnych przy zastosowaniu podzielników c.o. , które nie są  w rzeczywistości przyrządami pomiarowymi

A ja jestem zadowolona, bo co roku mam nadpłatę i nie chcę likwidacji podzielników//
Napisał: Hanna dodano: 2015-11-16 20:49:58

Brawo Brawo Brawo a moze wreszczie ktos utrze nosa i zarzadowi i Radzie Spoldzielni . Bezprawie i przydaloby sie by wreszczie wziac los nasz , naszych mieszkan i kasy jaka za nie placimy
Napisał: lokatorka dodano: 2015-11-16 21:02:07

No znów temat "odgrzewany" i tak mieszkańcy się nie zgodzą na likwidację podzielników.
Napisał: Olek dodano: 2015-11-16 21:02:20

brawo p. Basiu zaklada pani wspolnote my sie dolaczamy bl 62 /
Napisał: aaa dodano: 2015-11-16 21:25:31

Brawo, coś z tym trzeba zrobić, Ja mam mieszkanie narożne i muszę ogrzewać, natomiast mieszkania środkowe mają zakręcone i odpisy ogromne, a ja prawie wcale.
Napisał: mieszkanka Centrum dodano: 2015-11-16 22:08:36

Do Hanny znam takich tez którzy wygoleniem nie ogrzewają się jak pani tylko jakie będzie dla pani zaskoczeniem mając w mieszkaniu grzybnie na ścianach.powodzenia zjednoczmy się wszyscy i zróbmy porządek w naszej spółdzielni mieszkaniowej zaprośmy ..sprawę dla reportera p..jaworowicz
Napisał: Wlascicielka dodano: 2015-11-16 22:24:39

Bo to nasza Społdzielnia za wszystko plac ale jak Ty cos chcesz to Panie siedzace za biurkami robia problem zwlaszcza dzial techniczny.
Napisał: Anna dodano: 2015-11-16 23:14:15

zgadzam się z pkt 1. trzeba to zmienić
Napisał: lokator dodano: 2015-11-17 07:28:48

dlaczego placimy caly rok a nie w sezonie grzewczym .latem placimy dla prezesa i rady bo to jedna klika
Napisał: odbiorca dodano: 2015-11-17 08:33:56

Pani Właścicielka dobrze mówi,ja też mieszkam w klatce narożnej na czwartym piętrze i co roku mam problem z pleśnia na ścianach ściany mokre w rogach,a wiadomo pleśń szkodzi zdrowiu tym bardziej że mam dzieci,co z tego że odgrzybie w lato,przychodzi jesień i to samo...
Napisał: Ana dodano: 2015-11-17 08:58:40

Wyzysk i bezprawie oto SMLW. Wszędzie zrezygnowano z podzielników, gdzie były zamontowane. Nie ma grzyba nie ma zimna, opłaty rozsądne. U nas Południe zagrzybione, grzejniki pozakręcane, emeryci w kurtkach siedzą a tam gdzie małe dzieci dopłaty w tysiącach złotych. Precz z podzielnikami. Pora na zmiany w Spółdzielni. Pani Basiu, brać się do dzieła!! Powodzenia!
Napisał: Emilka dodano: 2015-11-17 10:05:27

Ale co roku to samo. Każdy narzeka, buntuje przeciw Spółdzielni a w sumie nic z tym się nie dzieje. Ja płacę co roku za ogrzewanie i mało grzeję bo strach. Płacę po 500 zł a jak bym zaczęła grzać bardziej to po 2000 tysiące bym płaciła i od tego grzyb na ścianach. Ale takie coroczne pisanie i narzekanie to mi już nie lezie. Po co to pisać i nic z tym nie robić. Na zebraniu Spółdzielnia jakoś wszystkich zagina. Ludzie po co ten bunt jak i tak będziemy płakać i płacić. Pani M. może w końcu coś zrobić a nie tylko pisać i pisać przecież z tego i tak nic nie wynika.
Napisał: Ania dodano: 2015-11-17 10:10:46

Jak zwykle tekst pisany na zasadzie kopjuj -wklej. Co roku mam w chacie po 21-22 stopnie ustawione na 3,5 i co rok z dwa czynsze pokrywm ze zwrotu z co. Podzielniki te obecne elektroniczne są ok. Nie chcę płacić za innych to i podzielnikow nie dam ściągnąć.
Napisał: Kazik dodano: 2015-11-17 10:50:50

to co Pani opisała kwalifikuje się do zgłoszenia do prokuratura. Spółdzielnie, które wniosły sprawę do sądu - wygrały.Musimy zorganizować się i wziąć sprawę w swoje ręce. Dość już wykorzystywania nas.
Napisał: Bonifacy dodano: 2015-11-17 12:30:03

A dla mnie dział techniczny jest w porządku, bo jak coś zgłoszę to zawsze zostaje ta sprawa załatwiona pozytywnie
Napisał: mieszkaniec bl.5 dodano: 2015-11-17 12:38:58

Piszę po to żeby uświadomić państwu prawdę o zarządzaniu Spółdzielnią. To są Wasze mieszkania i Wy macie decydować co robić. Nikt za Was tego nie zrobi. Każdy blok to wspólnota mieszkańców i możecie coś postanowić i zacząć realizować. Padło stwierdzenie, że ja tylko piszę a nic nie robię, a co mam robić. Decyzja należy do Was. Mogę pomóc, ale nie zrobię nic za Was. Chcecie dalej tak żyć to trudno, Wasz wybór. Ja pokazałam łamanie prawa i to wszystko. Widocznie mieszkańcy Grajewa akceptują łamanie prawa.
Napisał: Barbara M dodano: 2015-11-17 13:05:05

Ja jestem zadowolona z podzielników i nie pozwolę zdjąć,poprzednio płaciłam wiecej i było zimno
Napisał: Joanna dodano: 2015-11-17 13:34:14

Kazik, co za bzdury pleciesz. Ogrzewają Twoje mieszkanie sąsiedzi. Z góry, z dołu i po bokach. Masz w kuchni podzielnik/ licznik ciepła? Masz. A kuchnia ma zazwyczaj zawory zakręcone ( bo i tak ciepło jest jak się gotuje). Zrobić pomiary w wymiennikowni, przeliczyć faktyczne zużycie na mieszkania zależnie od piętra i usytuowania ( wiadomo, lokale od szczytu więcej potrzebują, tak samo parter i ostatnie piętro). I w/g tego, plus metraż przeliczyć. Na pewno pokrzywdzony nie będziesz. Zapłacisz ryczał i jest ok. Druga sprawa. Z tego co mi wiadomo, to sieć ciepłownicza nie jest własnością SMLW. A PECu. Więc co ma SMLW do opłat? Pogonić ich . Sprawa trzecia, to Wy Lokatorzy, Właściciele, Najemcy jesteście spółdzielnią. W każdej chwili macie prawo zwołać zebranie i zarządu wraz z prezesem się pozbyć. Dlaczego tego nie zrobicie?
Napisał: Art dodano: 2015-11-17 14:17:49

Witam ale są tacy że grzejnik zdejmują na lato a na żime zakładają i maja 1000 zł zwrotu,
Napisał: franek dodano: 2015-11-17 14:20:13

Rządzi teraz w kraju Prawo i Sprawiedliwość ,myślę że ktoś weżmie się za to.
Napisał: lokator dodano: 2015-11-17 15:55:42

Kazik pisze bzdury jeżeli zawór ustawiłem na 3 to kaloryfer był zimny a podzielnik zasuwał jak szalony
Napisał: łysy dodano: 2015-11-17 16:35:32

Jeżeli sprawa podzielników wygląda jak jest opisana i nie zgodna z jakimikolwiek prawem i przepisami należy sprawę zgłosić do NIK i zawiadomić prokuraturę.
Napisał: Kazik dodano: 2015-11-17 16:52:03

Będą wybory prezesa, tylko nie wybierzcie jego syna za następce bo nic się nie zmieni.
Napisał: Kazik dodano: 2015-11-17 17:00:03

a ja mam szczytowe mieszkanie ale tylko w 1 pokoju jest zimno i wychodzi pleśń a grzejnik rozkręcony że hej i tak nie może nagrzać a jak są mrozy to ściana jak lodówka chłodzi wszystkie szczyty powinny być ocieplone
Napisał: lokator dodano: 2015-11-17 17:18:51

Niech ten sezon grzewczy z rozliczaniem ogrzewania za pomocą podzielników będzie ostatnim takim sezonem. Jak to pięknie brzmi z Pani ust, a u Pani w mieszkaniu zawory termostatyczne odkręcone czy zakręcone?, a Pani zwrot ma czy dopłatę po rozliczeniu centralnego ogrzewania jak się piszę to trzeba się pochwalić ile się dopłaca do centralnego. Ale wracając do tematu podzielników chyba Pani wie albo udaje Pani że nie wie że zgodnie z dyrektywą UE do końca 2016 roku wszystkie lokale mają być opomiarowane i w tych uwielbianych wspólnotach też. Śledząc na bieżąco Pani felietony można wywnioskować że chyba rozpoczęła Pani wojnę ze spółdzielnią i z zarządzającymi w Państwie bo nie robią jak by Pani chciała. To jak się Polska nie podoba i takie tu bezprawie to tam w świecie takie państwo w Syrii jest co tych niezadowolonych werbuje.
Napisał: mieszkaniec dodano: 2015-11-17 17:32:14

Łysy żeby się wypowiadać trzeba znać podstawy fizyki! Nie wiele osób rozumie o co chodzi w nabijaniu ludzi na kasę a natomiast wielu ludzi zbędnie się wypowiada nie rozumiejąc że ich mieszkanie akurat znajduje się w korzystnym miejscu w bloku i w tych przypadkach bilans pomiaru jest akurat przyzwoicie nisko zakłamywany na podzielniku powtarzam zakłamywany gdyż podzielnik w naszej instalacji nie sprawdza się . Sprawa wymaga konieczności zawiadomienia prokuratury.
Napisał: misiak dodano: 2015-11-17 17:34:46

to co , zgłaszamy do NIK?
Napisał: ja dodano: 2015-11-17 17:35:45

Nie wiedziałem że Grajewo to taki ciemnogród, nic nie rozumieją
Napisał: Edek dodano: 2015-11-17 18:23:54

po co ten krzyk zrobić tak żeby każdy miał licznik w domu i wymiennik na ciepło wodę i ł za tyle ile zużyje otrzymywał rachunek a straty z ogrzewania klatek i na wewnętrznej instalacji rozliczyć według metrów., ale to sporo będzie kosztować i trzeba zwiększyć fundusz remontowy.
Napisał: antek dodano: 2015-11-17 19:44:58

Ja jestem za zlikwidowaniem tego gówna bo mam mieszkanie 36m marzne zimno jak cholera a doplacam po 1800 zl
Napisał: ewelina dodano: 2015-11-17 20:16:44

A ja twierdzę,że pracownice działu technicznego są ok.Natomiast hydraulicy są antypatyczni drą kasę za usunięcie jakiejkolwiek usterki w dodatku udający,że pozjadali wszystkie rozumy.Nie są to pracownicy SMLW ale wykonują dla niej usługi.Takich specy gonić a po wykonaniu robót rządać faktury za wykonanie prac.
Napisał: Mieszkaniec z 5 dodano: 2015-11-17 21:00:18

podzielniki to oszustwo mimo,że mam zwroty,takie czasy,że na wszystkim trzeba oszczędzać nawet w cieple zimą nie każdy może posiedzieć.Kiedyś każdy miał ciepło w bloku i nikt nikomu nie wyliczał ile ciepła zuzył
Napisał: ada dodano: 2015-11-17 21:02:50

ja tez za zlikwidowaniem podzielnikow bo one sa niepotrzebne
Napisał: ala dodano: 2015-11-17 21:09:43

zaprosi pania Jaworowicz ze sprawy dla reportera
Napisał: rrrww dodano: 2015-11-17 21:12:15

po co te podzielniki... czy nie morze byc ogolne rozliczanie tak jak kiedys. przeciez i tak w piwnicy maja ogolny licznik. jak cos za duzo wyjdzie to i tak lokatorzy placa. tak samo zpradem jak i ze smnieciami.
Napisał: zainteresowany... dodano: 2015-11-17 21:53:57

Powrót do rozliczenia ogrzewania z tzw m2 jest taki sam jak z podzielników. Zasady są jasne i proste, a zostają pieniądze z obsługi podzielników. Nikt nie będzie miał pretensji do zdejmowanych grzejników, zwrotów i ogrzewanych sąsiednich lokali. Koszt ogrzania bloku będzie podzielony przez m2 i płacony solidarnie przez użytkowników. Każdy ma teraz na grzejnikach zawór regulujący temperaturę i świadomość oszczędzania więc nie powinno być większych różnic w opłatach.
Napisał: dziunia dodano: 2015-11-17 22:06:56

Ewelina masz racje i popieram ciebie ponieważ dotyczy i mnie ten problem.a do Kazika.....to głupoty pisze i ośmiesza siebie ...słuchajcie ci którzy maja zwroty za ogrzewanie to rzeczywiście marzną w swoich mieszkaniach ..znam sporo takich osób ..do Basi ..jeśli powiedziało się a...to trzeba powiedzieć i b...proszę zjednoczmy się i zacznijmy protestować .az do skutku. Dziękuje i będę pomagać w sporze naszym ..
Napisał: Mieszkanka osiedla poludnia dodano: 2015-11-17 22:14:44

A co z takimi ludźmi jak ja? Nie mieszkam u siebie w mieszkaniu i nie korzystam z co, kto mnie zmusi do płacenia za coś z czego nie korzystam jeśli zdejmą podzielniki i według metrażu. To bezprawne. za prąd niezużyty nie płacę tylko opłaty związane z jego dostawą. pan i basia chce ze mnie kasę zedrzeć?
Napisał: lukasz dodano: 2015-11-18 08:33:23

Kto się zgodzi na likwidację podzielników, jeśli 90% ludzi ma zwroty, a przy rozliczaniu na m2 nikt oszczędzać nie będzie, więc " dziunia" niech wybije z głowy świadomość oszczędzania , bo to będzie utopia.
Napisał: Hania dodano: 2015-11-18 08:42:29

Niech mi ktoś powie ze to nie jest jeden wielki wał! !!? Moi rodzice mając podzielili ciepła mieli zawsze dopłatę ok 1300 zł a w domu było zimno mimo tego że bardzo oszczędza li. Napisali wniosek o zdjęcie tego ścierwa i zajęli. Od tamtej pory wszyscy mieszkańcy bloku mają nadplaty włącznie z moimi rodzicami.mniejsze lub większe. Jednak są. Gdzie tu logika ludzie?? Zdzeraniew kasy
Napisał: kobza dodano: 2015-11-18 08:43:37

Ja mam mieszkanie 60m.. Mam podzielniki.. Marznę w zime jak cholera..Kreski leca jak szalone.. A ustawione na 3 i ciepła nie czuć. Na 5 boje się włączyć bo wtedy to już w ogóle.. Zima zleci ,my marzniemy a zwrotu brak.. Kresek razem ponad 1000.. i niech ktoś mi powie,ze to nie krętactwo? A zaliczki cały rok płace i to spore..
Napisał: ABCD dodano: 2015-11-18 08:48:13

Strasznie mnie dziwi marazm mieszkańców spółdzielni, nie mają pojęcia co to jest spółdzielczość mieszkaniowa, jakie są organy spółdzielni, jak wygląda prawo i jak powinno być wykonywane. Chciałam Wam to pokazać, ale widzę że to jest syzyfowa praca. Grajewo to jednak ciemnogród. Nie wiecie nawet że nad spółdzielniami w Polsce nie ma żadnej kontroli. NIK nie ma prawa kontrolować spółdzielni , jedynie Regionalne Związki Rewizyjne opłacane przez spółdzielnie z naszych pieniędzy robią to. Pisałam przecież o tym. Róbcie co chcecie!!!!!
Napisał: Barbara M dodano: 2015-11-18 10:35:09

Hania masz sto proc. racji. Gdybym nie miała podzielnikow to bym na 5 ustawiła i regulowała se temperaturę drzwiami od balkonu bo okna za małe a PEC hiphip hura. Pani M. Ijej poronione pomysły!
Napisał: Lilka dodano: 2015-11-18 12:36:07

Zamontowane obecnie podzielniki są elektroniczne i nie ma tu diszukiwać się podtekstów.Poprzednie tzw.wyparkowe działały na zasadzie wyparowania cieczy i tam były röżnie czynione machlojki.Obecnie ile zuźyjesz ciepła za tyle płacisz.Główny licznik znajduje się w tzw. Węźle cieplnym i on to wskazuje ile czynnika grzewczego zostało pobrane.Głównych przyczyn należy szukać w jaki sposób została zawarta umowa z ZEC tzn. ile ciepła w sezonie zimowym zużywa np.dany budynek mieszkalny.Czy zamówiona moc jest wykorzystana,przekroczona lub niewykorzystana.jeżeli przekroczona zapłacimy jedynie karę, jeżeli nie to płacimy za coś czego nie zużyliśmy.Wskazane więc jest aby osoba odpowiedzialna za energetykę w SMLW prowadziła rejestr zużycia ciepła w skali rocznej i na jego podstawie zamawiała tyle czynnika grzewczego ile zostało zużyte w sezonie grzewczym.Wtedy opłaty zmniejszą się i ZEC nie będzie wzbogacał się kosztem mieszkańców bloków.Podzielniki elektroniczne są wiarygodne i najbardziej sprawiedliwe.Ile zużyjesz tyle zapłacisz,Główną bolączką jest aby Zarząd więcej dbał o termoizolację budynków( docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych oraz wymianą okien w klatkach schodowych i pom. piwnicznych)Lokatorzy zaś powinni przestrzegać zasad użytkowania zaworów grzejnikowych sposobu wietrzenia mieszkań oraz zadbać o stan okien jak i stan uszczelek w tychże oknach.
Napisał: ABC.. dodano: 2015-11-18 13:42:51

- elektroniczne wskaźniki zużycia ciepła w mieszkaniach instalowane są w całej Europie,tylko tam opłaty za jej zużycie są mniejsze.W naszej ciepłowni miejskiej codziennie para wodna idzie przez zawory bezpieczeństwa w powietrze tzw. W gwizdek.Ale wyprodukowanie 1 m sześciennego kosztuje krocie- ktoś musi za nią zapłacić- zapłacą mieszkańcy bloków w podwyżce za zużyte ciepło.na tapetę poza SMLW trzeba wziąć i Ciepłownie miejską. Być może rachunki nasze zmaleją a mieszkania zostaną dogrzane.Łukasz nie masz racji pisząc że nie korzystasz z ciepła.Ciekawe jak wyglądałoby twoje mieszkanie gdyby zaprzestano ogrzewać budynek albo Gdyby wszyscy mieszkańcy zakręcili zawory co.Wszystkie rury jakie przebiegają wewnątrz budynku( piwnice,klatki schodowe i piony) dogrzewają także i twoje mieszkanie.Każdy chciałby korzystać z ciepła ale kosztem sąsiada.Opłata za niewykorzystany prąd jest inna od opłaty za ciepło.
Napisał: ABC.. dodano: 2015-11-18 18:24:58

Ja mam narożne mieszkanie i muszę odkręcić, a wszystkie środkowe zakręcone i odpisy mają duże, a ja niewiele i mam zakręcone dwa pokoje, inaczej miałabym dopłatę.
Napisał: mieszkanka Centrum dodano: 2015-11-18 22:29:54

Nie pojąłeś ABC mojej lakonicznej wypowiedzi nie chodzi mi o to żeby za nic nie płacić bo mnie to niby nie obchodzi tylko nie można zmusić nie mieszkających ludzi do solidarnego płacenia takich samych kwot co korzystających z tego na co dzień i oprócz tego że słusznie zauważyłeś że podzielniki to na dzisiaj jedynie w miarę sprawiedliwy sposób rozliczenia to nie podałeś nam skutecznej recepty na rozwiązanie takiego problemu jaki stwarzamy my ludziom ogrzewającym nasze mieszkania bo ja tego nie neguję. Czekam na mądre rozwiązanie, bo widzę tylko je w obecnym stanie rzeczy.
Napisał: lukasz dodano: 2015-11-18 22:30:44

Łukasz- mieszkańcy posiadający lokale tzw.narożne lub usytuowane od strony północnej zapewne są najbardziej pokrzywdzeni i gdyby nawet chcieli zaoszczędzić na ogrzewaniu to zawsze dostaną w plecy.Uważam,że obliczanie i zaniżanie tzw.współczynników dla takich mieszkań przy naliczaniu kosztöw zużycia ciepła to jest pic na wodę.Gdzie jest audyt energetyczny dla danego bloku?wiadomo iż część budynków z lat 60-70 tych budowana była inną technologią i zawsze będą trudne do ogrzania jak i łatwiejszego przenikania ciepła na zewnątrz.Moż warto byłoby ponownie zweryfikować te współczynniki a nie pocieszać nas mieszkańców że skoro okna nasze wychodzą na stronę np.północną czy mamy mieszkanie narożne to po wyliczeniu będziemy płacili nieco mniej.Obecne nowe bloki są docieplone i przenikalność ciepła kolosalnie różni się starych bloków.w zupełności podzielam twoje zdanie,że skoro nie mieszkasz to po odstąpieniu z odczytów podzielników i wyliczaniu w/g np. zajmowanego metrażu płaciłbyś za coś czego nie używałeś.Sąsiedzi zaś dogrzewaliby swoje mieszkania twoim kosztem niejednokrotnie przy otwartych oknach.
Napisał: ABC.. dodano: 2015-11-19 04:23:11

E-grajewo- jesteście żałośni ... cenzura w XXIw.? portal do niczego... po to sa komentarze, żeby wyrażać swoje zdenaie
Napisał: Zośka dodano: 2015-11-19 09:36:45

Niestety pani Basiu trudno będzie odstąpić z usług SMLW i założyć wspólnotę.Ludzie myślą stereotypami gdzie widzieliśmy to przy wyborach.Zawsze trafimy a oponentów którym wydaje się że zakładając wspólnotę ktoś będzie chciał się wzbogacić itp.Podobnie było kiedy likwidowane były podzielniki ciepła a w ich miejsce montowano elektroniczne.Zrobiła pani dużo robotyPosiadając taką wiedzę może wyliczyłaby pani na przykładzie jednego budynku ile płacilibyśmy za centralne ogrzewanie w rozbiciu na zajmowany metraż łącznie z klatkami i piwnicami.Czy wyjdzie nam taniej i o ile?
Napisał: Marta dodano: 2015-11-19 11:08:33

Jestem wdzięczna Pani Basi, że w końcu ktoś wziął się za niesprawiedliwość i bezprawie panujące w naszej spółdzielni. Pani radca prawny, zatrudniona w naszej spółdzielni,widać nie wystarczająco zna się na prawie - i w konsekwencji uchwały podejmowane w naszej spółdzielni są niezgodne z prawem powszechnie obowiązującym. Ludzie - czy Wy naprawdę jesteście tacy durni, czy tylko zaślepieni "zwrotami" za centralne ogrzewanie?? Słowo "zwrot" ujęłam w cudzysłowiu, bo to nie jest zwrot, zrozumcie to w końcu!!! Mieszkacie w zagrzybionych i zapleśniałych mieszkaniach, grzejecie się kosztem sąsiadów, którym przez Waszą bezmyślność powstają dopłaty kominowe za centralne ogrzewanie. Era kamienia łupanego dawno przeminęła - mamy XXI wiek. Czasy ogrzewania się pod skórą z niedźwiedzia i palenia ogniska w jaskini mamy za sobą. Każda nieruchomość powinna być oddzielnie rozliczana z ciepła, a podzielniki, które macie zamontowane na grzejnikach, nie są w żadnym wypadku pomiernikami do rozliczenia!!! Grzejniki nie są wyposażone w termozawory, które regulują temp. od +16 stopni - a to jest wymóg!!!!!!!!! Jeżeli są chętni, żeby w końcu zrobić co należy z całą tą naszą spółdzielnią - proszę, kontaktujcie się z p. Basią (nr tel. jest pod artykułem). Przez Panią Basię dotrzecie do mnie. Pamiętajcie, że razem możemy wszystko. Pozdrawiam
Napisał: Agnieszka dodano: 2015-11-19 13:46:34

Brawo, artykuł pierwsza klasa, ale jeszcze, żeby ktoś coś zrobił w tym kierunku konkretnego, ja mieszkałam kilkanaście lat w bloku, w którym za stratę ciepła chyba płaciłam za cały blok, po kilkunastu latach poszłam po rozum do głowy i "dobrze" rozmawiałam z panami spisującymi, teraz zmieniłam mieszkanie, panów spisujących już nie ma, oszczędzam jako licho, grzejnik na trójce zimny jak "umarłego d....a", ale cóż, strach na więcej, bo drogo, te wszystkie pomierniki ciepła to jedna wielka ściema, mam koleżankę, która mieszka w bloku, gdzie nie ma pomierników, za mieszkanie płaci mniej ode mnie i nie martwi się, czy grzejnik jest na 3 czy na 5-tce. Spółdzielnie, to jedni wielcy oszuści, tylko, że nie wiadomo, jak z nimi walczyć.
Napisał: malgoska dodano: 2015-11-19 14:59:46

Nie ktoś tylko my, trzeba podać do sądu i do prokuratury jak zrobili to w Hajnówce i wygrali. Pani Basia pokazała nieprawidłowości a my powinniśmy się zjednoczyć i złożyć wniosek do sądu o unieważnienie uchwały rady nadzorczej zatwierdzającej regulamin ogrzewania. Nikt za nas tego nie zrobi. Jest podany adres e-mail i telefon i trzeba działać. Dobrze napisał ktoś że Grajewo to ciemnogród.
Napisał: jeszcze członek spółdzielni dodano: 2015-11-19 16:10:45

ja chodze zawsze na zebranie i powiem wam ze jest nas mniej na zebraniu jak tych komentarzy wiec DUPY do gory podniesc i za-------ac na zebranie a nie pieprzyc farmazony na forum TAK mnie sie to wszystko nie podoba ale 10 osob na zebraniu nic nie zmieni a KORYC nie ma wstydu wobec lotatorow
Napisał: xxx dodano: 2015-11-19 18:47:42

A czy wszyscy zainteresowani i bezradni zwróciliście uwagę ze nasza spółdzielnia w biurach swoich nie posiada podzielników ciepła ..może zainteresować się tez ta sprawa ...ja jestem przygotowana na taki kompromis w każdej chwili ..pani Basiu i wszyscy zmartwieni pora zacząć walkę ze spółdzielnia nasza...
Napisał: Zainterosowana dodano: 2015-11-19 20:03:21

Do Marty. Taniej nie wyjdzie, bo nie będzie zwrotów, gdyż ludzie przestaną oszczędzać, będą grzać na ful i może się okazać, ze trzeba będzie jeszcze dopłacić. Za 2014 r było oszczędności ok.2 mln, a za czasów rozliczania na 1m2 średnio 35 tys.
Napisał: zorientowana dodano: 2015-11-20 08:00:40

Zakładajta wspólnoty i zakładajcie własne ciepłownie i bedzie taniej i weselej bo zebrania we kotłowni mogoą se chłopy co tydzień wieczorowo poro orgamizować, a kobiety rankiem co by po pijakach uprzątnąć.
Napisał: Sołtys opozycjonista dodano: 2015-11-20 08:06:28

Może zrobi ktoś porządek z bezprawiem i złodziejstwem w końcu?
Napisał: rak dodano: 2015-11-20 08:11:08

Agnieszka i małgośka toś byście napisały lepiej jakiś przepis dobry to większy pożytek by był niż ten bezwartościowy wasz bełkot. wywalić podzielniki bezprawie itp. żadna z was napisze nawet co zrobić z miast nich i nie piep.... głupot że liczone wg.metra będzie sprawiedliwsze bo ja sam przez cały rok z 5 pokrętła nie ruszę
Napisał: Fabian dodano: 2015-11-20 09:29:00

Jak można tak oczerniać ludzi?Zarząd i Pracowników SMLW? I wy właśnie stoicie,siedzicie pierwsi w kościele i Wy nazywacie sie katolikami,chrzescijanami? I Wy katolicy właśnie nazywacie ludzi z SMLW zlodziejami? JAK TAK MOZNA? "boimy sie wirusa grypy,wirusa wscieklych krów,a nie boimy sie bakcyla nienawiści,jaki wkolo nas krazy.Nieraz ludzie pobozni,religijni,maja w sobie tyle zlosci.Sa zarazeni.Jako uczniowie Jezusa powinni z tym walczyc I miec zyczliwosc dla ludzi,starac sie rozumiec innych,wytłumaczyć.Starajmy sie byc człowiekiem dla człowieka".ks.Jan.Twardowski "Bliscy i obcy".Swoja wypowiedz dedykuje Sz.p.Muszynskiej
Napisał: katolik dodano: 2015-11-20 10:44:16

Kochani - trzeba obalić w końcu to bezprawie, właśnie o tym pisałam w poprzednim komentarzu!!! Macie nr telefonu do pani Basi (pod artykułem), proszę skontaktujcie się z panią Basią, umówimy się na konkretne spotkanie, bo na forum nie ma co bić piany. Jesteśmy nabijani w butelkę i pora z tym skończyć. Zrozumcie to w końcu, że spółdzielnia jest TYLKO I WYŁĄCZNIE POŚREDNIKIEM w dostarczaniu ciepła i wody i NIE MOŻE NA NAS ZARABIAĆ!!!!!!!!!!! Zjednoczmy się i do dzieła. Pozdrawiam
Napisał: Agnieszka dodano: 2015-11-20 11:54:23

Do RAK: Ktoś ma robić?? Zadzwoń do Pani Basi, zrobimy to RAZEM!!!!
Napisał: Agnieszka dodano: 2015-11-20 11:55:45

Myślę,że zarząd SMLW..czyta wpisy oraz uwagi i wyciągnie wnioski z nieprawidłowości jakie nurtują nas członków jak i właścicieli mieszkań będących pod administracją wspomnianej spółdzielni.Ciekawe są propozycje jak i uwagi dotyczące naliczania za centralne ogrzewanie.Abc może mieć rację co do sposobu rozliczania za ciepło na podstawie wskazań licznika głównego-ilości zamówionego ciepła i jego wykorzystania przez każdy budynek oddzielnie.Myślę że chodzi o to abyśmy nie płacili za ciepło zamówione na wyrost i nie zużyte?Może warto zajrzeć do umów zawartych pomiędzy PEC -SMLW? Jest chyba radca prawny i komórka kontrolująca. prawny oraz jakaś tam komórka kontrolująca od tych spraw.
Napisał: członek spółdzielni dodano: 2015-11-20 11:55:49

" małgośka"kogo Ty nazywasz oszuści- kim więc jesteś Ty skoro sama piszesz,że odkąd zaczęłaś dobrze rozmawiać z panami dokonującymi odczytów to koszta za ciepło zmalały.Wstydziłabyś się pisać o tym bo było to kosztem twoich sąsiadów a być może i moim.
Napisał: ABC.. dodano: 2015-11-20 12:37:04

Pani Barbara na prezydenta. Może dożyję czasów, że będzie rządzić w spółdzielni lub w wspólnocie. To będą ciężkie czasy. Każdy będzie robił jak mu się podoba i jak sobie wyśni. Władza dla wszystkich. Tylko niech mi ktoś pokaże, gdzie jest dobrobyt gdzie każdy rządzi. Oprócz tego E -grajewko jest stronnicze i publikuje co chce. Już nie raz tak było. Popiera Basię całym sercem.
Napisał: Grajewiak dodano: 2015-11-20 15:12:23

Przyglądam się wpisom na forum i doszłem do wniosku że większość nie rozumie o co chodzi i pisze głupoty. W tym artykule pokazane zostało łamanie prawa, a piszecie bzdety. Każdy z was za postępowanie niezgodnie z prawem stanął by przed sądem a tu rządzący spoldzielnią za nasze pieniądze robią co chcą, a wy godzicie się na to.
Napisał: mieszkaniec dodano: 2015-11-20 16:12:24

Do katolika....czytam i myśle ze jesteś zakłamanym katolikiem i ośmieszasz sobie i religie nasza.....,tak jesteś wierzącym jak obecnie rząd nasz ...nasza znajoma agitowala wybory PiS a sama żyje w związku nieślubnym Tak właśnie katolicy w większości żyją ...pozdrawiam wszystkich takich madrzycieli jak nasz katolik z forum....
Napisał: Czytelnik dodano: 2015-11-20 23:02:06

Coraz bardziej dochodzę do wniosku że człowiek jednak nie pochodzi od małpy, bo czytając te wpisy myslę, że zwierzęta są bardziej ludzkie. Chciałam sie odnieść do wypowidzi Pani Muszyńskiej, tej tak bardzo szlachetnej osoby, która to martwi się, że ludzie nie odkręcają zaworów marzna, zagrzybiają mieszkania itd. moje pytanie brzmi ile razy odkreciła Pani grzejniki w 2013 i 2014 roku i ile zużyła Pani jednostek. Tylko proszę o szczerą odpowiedź, bo tutaj muszę dodać: tak jestem pracownikiem spóldzielni( tą zlodziejką co tak wszystkich okrada co prawda nie wiem jak i szczego ale skoro ci "uczciwi" tak mówią. Chociaż ostatecznie innych osądzamy po tym jak sami postępujemy), i mogę zweryfikować Pani wypowiedź, Drugie moje pytanie czy prawdą jest że kiedy kuchnie nie były opomiarowane to "zapomniała" Pani zakrecić grzejnik w kuchni bo zawór był za firanką? Wszystkie inne grzejniki miała Pani zakręcone prawda? i jest na to dowód w postaci spisanego protokołu.Czy prawdą jest że kazała Pani sąsiadce z góry odkręcić grzejniki bo miała Pani zimne piony a grzejniki u Pani były zakręconer? I jeszcze jedno pytanie dlczego nie napisze Pani że wszystkie wnoszne przez Panią sprawy w sprawie nieprawidłowości w spółdzielni Sąd uznał za bezzasadne? wsystkim, którzy nie chcą aby ich nieruchomość rozliczała się wg podzielników polecam uważnie i ze zrozumieniem przeczytać par. 9 ust 8 regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej w SMLW i Pani Muszyńska pierwsza powinna zebrać podpisy i rozliczać się wg m2. Dziwię się dlaczego do tej pory tego nie zrobiła. Gratuluję pomysłu zrobienia wymienników w mieszkaniu, Zapytam tylko co na ten wymiennik przeznaczyć kuchnię, przepokój, łazienkę a może w salonie postawić pieknie będzie sie prezentować, I mam jeszcze pytanie do osób chcących opomiarwać biuro spóldzielni, kto z was płąci pracodawcy za cieplo w swoim miejscu pracy? a może Pani Muszyńska płaciła za ciepło kiedy pracowała z PZU? Do członka spóldzielni zapewniam Pana/Panią że każda nieruchomość ma swój licznik główny i z niego jest rozliczana za ciepło, co zresztą można wyczytać z rozliczenia rocznego c,o. Na rozliczeniu przedstawione są poniesione koszty i jakie zaliczki wpłacone przez mieszkanców. I jeszcze jedno chciałam zaznaczyć, że mnie Pani Muszyńska nie utrzymuje , sama zarabiam na swoje utrzymanie, nikomu nie służe tylko pracuje. A gdyby Pani Muszyńskiej to się niepodobało to zaznaczam , że system emerytalny w Polsce jest taki że to soby pracujące, pracują na emeryturę którą Pani otrzymuje , ponadto od mich poborów płacone są podatki więc osoby pracujace w administracji, szkołach, szpitalach, policji , straży swoje wynagrodzenia otrzymują dzieki tym podatkom. Wniosek wszyscy pracują na wszystkich.Kończąc odnoszę wrażenie że u niektórych osób to oczy szukają rozumu bo tak głupich uwag i wypowiedzi w życiu nie czytalam.
Napisał: praconik spóldzielni nie "służący" dodano: 2015-11-21 18:27:48

Pracownik nie służący to cemu nie pozakładata licnikow we każdem mieszkaniu jek maio we domkach jednorodzinych i bedzie po kłopocie .Nie gadam że od ręki wsiem , ale po kilka bloków rocnie ze funduszu remontowego.
Napisał: SOŁTYS SŁUŻĄCY dodano: 2015-11-22 18:14:01

pracownik spółdzielni nie "służący" - gdyby ze strony zarządu i prezesa mniej było buty I arogancji a więcej komunikacji między właścicielami mieszkań które administrowane są przez. SMLW to nie byłoby tych mądrych jak i głupich wpisów.Pracownicy spółdzielni są super i kompetentni.
Napisał: członek spółdzielni dodano: 2015-11-22 18:29:58

pani Basia nie szuka etatu tylko dochodzi prawdy a prawdę zna Masłowski/
Napisał: ania dodano: 2015-11-22 21:06:30

Do: praconik spóldzielni nie "służący".Po pierwsze, nie bardzo wiem, co oznacza słowo "praconik". Domyślam się, że miało być "pracownik', ale pewnie nie chciało się sprawdzić napisanego tekstu... Po drugie istnieje Ustawa o ochronie danych osobowych, która np. zabrania ujawniania nazwisk dłużników spółdzielni zalegających z czynszem. Czy ujawnianie treści protokołu, jeśli taki był, przez pracownika spółdzielni, jest legalne? Nie jestem prawnikiem, więc tylko pytam...
Napisał: Tymoteusz dodano: 2015-11-23 07:12:01

Swego czasu jeden ze znajomych stwierdził, że "niektórych inteligencja jest niższa niż temperatura otoczenia" a było - 15 stopni, uznałam to za żart ale czytając wpis SOŁTYSA SŁUŻĄCEGO stwierdzam że niektórzy tak mają. A pozostałym dedykuję bardzo mądre powiedzenie "hominus est errare, insipientis in errore perseverare"
Napisał: pracownik spółdzielni nie "służący" dodano: 2015-11-25 04:53:19

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.