S61 Szczuczyn - Ełk

aktualizacja: 2021-01-11 16:13:22     nr wiadomości: 44533     przeczytano: 5537     Ilość komentarzy komentarze: 0

S61 Szczuczyn - węzeł Ełk Południe - film z powietrza - styczeń 2021

 

Mijający rok okazał się przełomowym dla dwóch dużych projektów drogowych w województwie podlaskim. W realizacji znalazła się całą droga ekspresowa S61 (Via Baltica), a w procedurach przetargowych – większa część S19 (10 odcinków), z których na pierwsze trzy podpisaliśmy już umowy z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj. Tym samym ruszyła również realizacja pierwszych fragmentów Via Carpatii na Podlasiu.

S61… gotowa

W 2020 roku kontynuowaliśmy zadania z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). W połowie maja tego roku oddaliśmy do użytku II jezdnię obwodnicy Szczuczyna, dzięki czemu wydłużyliśmy Via Balticę o kolejne 8 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S61. W połączeniu z oddaną w 2019 roku obwodnicą Suwałk oraz w 2014 roku fragmentem obwodnicy Augustowa, daje to około 33,5 km S61 w użytkowaniu.

 ...i w budowie

Trwa realizacja pozostałej części drogi ekspresowej S61. Tylko w bieżącym roku łączne wydatki na tę trasę przekroczyły 1,2 miliarda złotych. Poza zakończoną w tym roku budową II jezdni obwodnicy Szczuczyna, na terenie województwa podlaskiego i części mazowieckiego, w budowie jest jeszcze ponad 82,8 kilometra S61 (odcinki: Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Południe - Łomża Zachód, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn oraz Suwałki - Budzisko).

Kolejny plac budowy na S61 to odcinek Łomża Zach. - węzeł Kolno o dł. 12,9 km, który został w grudniu przekazany wykonawcy. Z kolei fragment Podborze - Śniadowo (o dł. 19,5 km) jest w trakcie uzyskiwania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID).

Tempo prac sprawia, że w II połowie przyszłego roku powinny być gotowe – zgodnie z planem – trzy części S61 o łącznej długości ponad 51 km (Śniadowo - Łomża Południe, węzeł Kolno - Stawiski i Stawiski - Szczuczyn).

Startuje S19

Rok 2020 był przełomowym dla budowy drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. Z drogi, która przez lata istniała tylko w planach – teraz stała się „eską”, o której poszczególne odcinki zaczęła się rywalizacja  największych wykonawców z kraju i zza granicy. W tym roku ogłosiliśmy aż 10 przetargów na kolejne fragmenty S19 (i dróg powiązanych) o łącznej długości ok. 151 km (długość wszystkich dróg realizowanych w ramach zadania). Z tego 134 km samej S19 jako dwujezdniowej ekspresówki i ok. 17 km dróg krajowych nr 65 i 66 w klasie GP (ruch główny przyspieszony).

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu GDDKiA, pierwsze przetargi na trzy odcinki wokół Białegostoku i na południe od miasta (ponad 37 km „eski” i prawie 14 km DK65 w kategorii GP) zakończyliśmy w listopadzie i grudniu podpisaniem umów z wykonawcami w systemie Projektuj i buduj, co de facto oznacza rozpoczęcie realizacji tej części S19 (odc.: Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe z budową DK65 do Grabówki oraz Białystok Południe - Ploski.

S19 - fragment w przygotowaniu w najkrótszym przebiegu

9 marca 2020 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na odcinek drogi ekspresowej S19 od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego. To tzw. wariant 5, prowadzący „eskę” - w przybliżeniu - po śladzie istniejącej DK19 na odcinku Sokółka - obwodnica Wasilkowa.

Dzięki takiemu przebiegowi S19 realnym staje się powstanie bliskiej, północnej obwodnicy Białegostoku, która przejmie ruch tranzytowy pomiędzy miastem a przejściem granicznym w Kuźnicy oraz ruch z DK8 na kierunku do i z Augustowa, wyprowadzając go na drogę ekspresową S8 na węźle Białystok Zachód.

Oznacza to istotne odciążenie tzw. Trasy Generalskiej w granicach Białegostoku.   Długość drogi ekspresowej S19 we wnioskowanym wariancie 5 wynosi ok. 44 km. Podstawowym założeniem przy wytyczaniu tego przebiegu trasy było wykorzystanie na odcinku Sokółka - Wasilków - w. Białystok Północ (dawniej w. Sochonie) w możliwie największym stopniu korytarza istniejącej drogi krajowej nr 19.

S16 - konsultacje

Jedną z rozpoczynających się inwestycji w województwie podlaskim (ale i częściowo w woj. warmińsko-mazurskim) jest odcinek drogi ekspresowej S16, która połączy Ełk z Knyszynem koło Białegostoku oraz drogi ekspresowe S19 i S61.

W tym roku wykonane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z materiałami do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej drogi. Analizowane były ostatecznie 3 warianty, wszystkie położone wzdłuż istniejącej DK65 Białystok - Ełk, od Knyszyna do węzła Guty na S61 (na północny wschód od obwodnicy Szczuczyna). Przygotowana dokumentacja została przedstawiona społeczeństwu w ramach tzw. spotkań informacyjnych oraz zorganizowanej przez GDDKiA Podlaskiej Debaty Drogowej.

Zdecydowana większość (ponad 90 proc.) opinii i wniosków sprzeciwia się przebiegowi drogi S16 przez Biebrzański Park Narodowy w rejonie Osowca.

Z tego względu będą prowadzone prace przygotowawcze obejmujące 2 korytarze – oprócz opracowanego już korytarza Knyszyn - Ełk, we wrześniu rozpoczęły się prace nad korytarzem Knyszyn - Raczki po DK8 (we wrześniu ruszyła roczna inwentaryzacją przyrodnicza). W przyszłym roku rozpocznie się kolejny cykl spotkań informacyjnych, tym razem dla korytarza Knyszyn - Korycin - Raczki (przejście Biebrzy w rejonie Sztabina). Po zakończeniu ww. prac opracowany zostanie m.in. raport oddziaływania na środowisko dla dwóch korytarzy: Knyszyn - Ełk (przejście Biebrzy w rejonie Osowca) oraz Knyszyn - Korycin - Raczki (przejście Biebrzy w rejonie Sztabina). Wówczas można będzie wskazać korytarz optymalny.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.