SMLW ogłasza przetarg

aktualizacja: 2019-03-04 17:54:37     nr wiadomości: 38580     przeczytano: 6713     Ilość komentarzy komentarze: 0

___________
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

   Zadanie 1

Remont schodów wejściowych do klatek schodowych i ciągu pieszego między klatkami schodowymi w budynku nr 60A na osiedlu Południu.

   Zadanie 2

Prace polegające na poszerzeniu jezdni przed budynkiem nr 39 na osiedlu Centrum oraz roboty towarzyszące.

   Zadanie 3

Remont balkonów w budynkach nr 27, 32A i 50 na osiedlu Południe oraz nr 35 na osiedlu Centrum. Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12⁰⁰.

O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów pisemnie do 19.03.2019 r. Specyfikację można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu 30 zł + VAT ( 36,90 zł brutto).

Wysokość wadium :    do zadania 1 -  10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty, do zadania 2 -  5 000,00 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty, do zadania 3 – 15 000,00 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty

Termin wykonania:     zadania 1 – 30.09.2019 r.  zadania 2 – 30.09.2019 r.,  zadania 3 -  30.09.2019 r.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW nr tel. 86 273 88 44 w. 28. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.


____________
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Grajewie os. Południe 36 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:

   Zadanie 1

Budowa zespołu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na osiedlu Południe w Grajewie.

   Zadanie 2

Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi budynku nr 62 na osiedlu Południe w Grajewie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.03.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12.00. O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów pisemnie do 05.04.2019 r.

Specyfikację można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu  30 zł + VAT (36,90 zł brutto).

Wysokość wadium :    

do zadania 1 -  35 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty, do zadania 2 -  15 000,00 zł – dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Termin wykonania:     zadania 1 – 30.10.2019 r.,  zadania 2 – 30.10.2019 r.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu – Kierownik Działu Technicznego w SMLW nr tel. 86 273 88 44 w. 28. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.