Sobota, Lipiec 24, 2021

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 5124 wyświetleń

Sesja Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 19 czerwca br. (piątek) na godzinę 12.00 sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

   2. Przedstawienie porządku obrad.

   3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 maja 2015 roku.

   4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na  

       poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy  w  okresie między sesjami.

   5. Interpelacje i zapytania radnych.

   6. Złożenie sprawozdań za 2014 rok z:

       a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,

       b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo,

       c/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,

       d/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

       e/ działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo.

   7. Rozpatrzenie sprawozdań za 2014 rok z:

       a/ wykonania budżetu gminy,

       b/ sprawozdania finansowego,

       c/ przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo,

       d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania

           budżetu za 2014 rok,

       e/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o  wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok,

       f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2014 rok.

   8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:

       a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2014 rok,

       b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Wójtowi           absolutorium za 2014 rok,

       c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

           Wójtowi Gminy Grajewo.

   9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

 10. Zapytania i wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.
 

   Przewodniczący  Rady
    Jan Dąbrowski

 

Komentarze (2)

kiedy zostanie naprawiona droga od pasmatrji do dzialki hanki sawickiej w grajewie

Do Janek.
Z tym problemem do burmistrza.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.