Sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2019-12-11 17:08:41     nr wiadomości: 41000     przeczytano: 3643     Ilość komentarzy komentarze: 0

 XX sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B.


Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,
b) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2019 r. w Powiecie Grajewskim,
c) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/173/17 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Grajewskim na lata 2017-2025,
e) w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za rok obrotowy 2018,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie gminy Szczuczyn,
g) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Szczuczyn,
h) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2019,
i) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2019-2023.
6. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.