Sesja Rady Powiatu

aktualizacja: 2020-09-22 18:19:19     nr wiadomości: 43474     przeczytano: 1201     Ilość komentarzy komentarze: 0

XXXI sesja Rady Powiatu Grajewskiego, odbędzie się w dniu 30.09.2020 r. (środa) o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Grajewskim.

 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego za 2019 r.

 7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie oraz wskazania Przewodniczącego,

 2. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie,

 3. w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie za rok obrotowy 2019,

 4. w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,

 5. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.

 1. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.