Starostwo Powiatowe informuje

aktualizacja: 2019-12-02 12:43:49     nr wiadomości: 40894     przeczytano: 6181     Ilość komentarzy komentarze: 1

INFORMACJA

Starostwo Powiatowe w Grajewie informuje, iż Zarząd Powiatu Grajewskiego podjął uchwałę nr 53/232/19  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego  w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu grajewskiego.

Do realizacji zadania publicznego w powyższym zakresie wybrano Fundację  Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie, ul.Litewska 33B, 35-302 Rzeszów.  Zlecenie realizacji zadania w/w organizacji nastąpi poprzez przydzielenie zadania w ten sposób, by organizacja udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz świadczyła nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w przeciętnym wymiarze 20 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem zapisów art. 8 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.294) mówiącym, iż udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z2015 r. poz. 90). Lokalizację  punktu, w którym udzielana będzie  nieodpłatna pomoc prawna, oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie określono  Zarządzeniem  Starosty Grajewskiego  Nr 55/2019 z dnia 04.11.2019 r.  w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  w powiecie grajewskim.

Fundacja Gołębie Serce będzie prowadzić punkt "mobilny":

- w poniedziałki każdego miesiąca, w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie,
  Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 8.00 - 12.00, 
- we wtorki  każdego miesiąca w budynku Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie,
  ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn, w godzinach  8.00 - 12.00, 
- w środy  każdego miesiąca w  budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie, gm. Grajewo,
  ul. Szkolna 1,  w godzinach 10.00 - 14.00,
- w czwartki  każdego miesiąca w budynku Urzędu Miasta w Rajgrodzie,
  ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, w godzinach 8.00 -12.00,                                                    
- w piątki każdego miesiąca w budynku Szkoły Podstawowej w Wąsoszu,
  ul. Piaskowa  13, 19-222 Wąsosz,  w godzinach 8.00 -12.00.


Udzielenie dotacji celowej w/w Fundacji na realizację zadania w 2020  r nastąpi na podstawie zawartej umowy, w której określone zostaną pozostałe szczegółowe ustalenia wynikające z cytowanej we wstępie ustawy i przepisów  wykonawczych. 

Z up. Starosty Antoni  Milewski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich 

 

Z Rzeszowa?? to z pewnością musiała być najlepsza i najtańsza oferta :)))
Napisał: Jarosław dodano: 2019-12-03 00:24:06

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.