Udzielenie i obsługa kredytu

aktualizacja: 2018-05-19 09:42:49     nr wiadomości: 35270     przeczytano: 6244     Ilość komentarzy komentarze: 0

Elementy przedmiotu zamówienia - Kredyt inwestycyjny 1) Kwota i waluta kredytu : 2.100.000,00 zł – kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Grajewo na 2018 rok - w kwocie 1 100 000,00 zł. 2) Okres spłaty kredytu: od 31.12.2020 r. do 31.12.2027 r. 3) Okres karencji w spłacie kredytu: 24 miesięczny okres karencji w spłacie kredytu, liczony od dnia 31.12.2018 r. 4) Oprocentowanie kredytu: Zmienna stopa procentowa. 5) Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej: Stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalana w oparciu o wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, powiększona o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej. 6) Termin spłaty odsetek: Miesięcznie. 7) Okres karencji w spłacie odsetek: Brak karencji. 8) Wysokość opłat za prowadzenie rachunku kredytowego w okresie trwania niniejszej umowy: 0 %. 9) Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku): Nie więcej niż 0,2 % kwoty kredytu. 10) Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu: 0 %. 11) Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty: 0 %. 12) Sposób zabezpieczenia kredytu: Weksel in blanko wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową 13) Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu: 3 dni. 

 

Burmistrz Miasta Grajewo
ul. Strażacka
19-200 Grajewo
tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.