Ułatwią życie rolnikom

aktualizacja: 2017-09-14 10:31:42     nr wiadomości: 32952     przeczytano: 5482     Ilość komentarzy komentarze: 0

1 747 901 zł z budżetu województwa trafi do 27 podlaskich samorządów na remonty 35 km dróg dojazdowych do pól. 13 września br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy w tej sprawie. Na liście znalazły się gminy z powiatu grajewskiego z inwestycjami:

  • modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Wierzbowo na terenie gminy Grajewo; kwota dofinansowania wynosi 45 000 zł
  • modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi Kędziorowo na terenie gminy Wąsosz; kwota dofinansowania wynosi 60 000 zł


Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze. Dochody budżetu województwa, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ich ochrony i rekultywacji, w tym budowę i modernizację dróg dojazdowych. O środki wnioskują samorządy lokalne z terenu województwa, podziału dokonuje zarząd województwa.

 

  - fot. Wrota Podlasia   - fot. Wrota Podlasia   - fot. Wrota Podlasia
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.