Urząd Gminy Wąsosz

aktualizacja: 2018-07-14 10:52:07     nr wiadomości: 35796     przeczytano: 6136     Ilość komentarzy komentarze: 0

Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, nad realizacją zadania pn. „Montaż instalacji solarnych w Gminie Wąsosz”, który jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Realizacja robót, których dotyczył będzie nadzór, polegać będzie na dostawie i montażu 95 kompletów zestawów solarnych słonecznych rurowych próżniowych służących do produkcji ciepłej wody użytkowej, montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu gminy Wąsosz. 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miejscowościach położonych na terenie gminy Wąsosz. Szczegółowy zakres robót realizowany będzie zgodnie ze STWiOR i przepisami prawa budowlanego.

 

Urząd Gminy Wąsosz
19-222 Wąsosz
Plac Rzędziana 8,
Tel. 86 273 10 01
Fax. 86 273 10 01
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.