VIII sesja Rady Miasta Grajewo

aktualizacja: 2019-05-23 11:32:23     nr wiadomości: 39282     przeczytano: 3351     Ilość komentarzy komentarze: 2

29 maja 2019 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Grajewo.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad VIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.

 4. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta –stan obecny
  i zamierzenia projektowe.

 5. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach w związku ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydanych decyzjach w sprawie opłat planistycznych.

 6. Ocena stanu dróg miejskich po okresie zimowym: koszty utrzymania dróg oraz planowane prace remontowe.

 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 8. Informacja na temat kierunków i form działań w zakresie promocji miasta w kontekście „Dni Grajewa 2019”.

 9. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno–urlopowy – miasto Grajewo i jego jednostki organizacyjne.

 10. Realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo.

 11. Sprawozdanie  z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo za 2018 r.

 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. odwołania Skarbnika Miasta Grajewo;

  2. nadania nazw ulic;

  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;

  4. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.

 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

 14. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

 15. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta Grajewo.

 16. Sprawy różne.

 17. Zamknięcie VIII Sesji Rady Miasta.

 

Kiedy /będą spotkania mieszkańców z Burmistrzem?/
Napisał: Ja dodano: 2019-05-23 13:51:15

Kiedy urzednicy zajmą sie dworcem kolejowym ?
Napisał: grajewiak dodano: 2019-05-23 14:44:30

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.